Изабери језик:
Тема броја

ДРУШТВО И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

НОВИ ПРОГРАМ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ И (РЕ)ДЕФИНИСАЊЕ ИДЕОЛОШКЕ МАТРИЦЕ

Сажетак

Тема чланка је реформски преображај Социјалистичке партије Србије (СПС) након усвајања новог Програма и Статута на њеном VIII конгресу, децембра 2010. године. У средишту пажње је анализа идеолошке матрице и њена надоградња оствaрена идејама и праксама западноевропске социјалдемократије, као и последице таквих промена на актуелно позиционирање ове партије на политичком хоризонту транзиционе Србије. Анализа показује, на једној страни, значајан степен остварених програмских реформи, као и промишљену комбинацију континуитета и реформи­зма идеолошке матрице, на другој. Нови програм, ва­жно је то истаћи, развија нужну корелацију са актуелним приликама у српском транзиционом друштву и држави и циљајући суштинске проблеме нуди могућа решења, углавном на бази редизајнираног идеолошког идентитета допуњеног новим приступима многим савременим изазовима, показујући намеру да задржи равнотежу између одрживог развоја и социјалне правде. Узакључку, према аналитичкимрезултатима, Социјалистичку партију Србије бисмо могли дефинисати као партију социјалдемократске проевропске оријентације са напоменом да се поменути реформисани идентитет мора доказати и даље развијати у парламентарној, као и у широј, интересно прожетој друштвеној арени.

кључне речи:

Референце

  1. Програм Социјалистичке партије Србије, VIII Конгрес (11.12.2010)
  2. Вукомановић Дијана, „Легитимацијске матрице релевантних политичких партија у Србији (1990-2005)“, у: Политичке странке у Србији: структура и функционисање, Friedrich Ebert Stiftung, Институт друштвених наука, Београд, 2005.
  3. Вукомановић Дијана, „Идеолошке матрице политичких партија у Србији (1990-2007)“, у: Идеологија и политичке странке у Србији, Friedrich Ebert Stiftung, Институт друштвених наука, Факултет политичких наука, Београд, 2007.
  4. Гоати Владимир, Партијске борбе у Србији у постоктобарском раздобљу, Институт друштвених наука, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2006.
  5. Ерке Михаел, Социјалдемократске партије у централној и југоисточној Европи: Политички покрети или агенције за менаџмент Владе?, Friedrich Ebert Stiftung, Политичке анализе, 2009.
  6. Комшић Јован, „Политичке странке у Србији и европске вредности програми и пракса“, у: Политичке странке у Србији и Европска унија, Friedrich Ebert Stiftung, Факултет политичких наука, Београд, 2007.
  7. Комшић Јован, „Социјалдемократске идеје у програмима ДС, СПС, СРС и ПСС“, у: Програмски идентитети социјалдемократских партија, Социјалдемократски клуб, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2005.
  8. Комшић Јован, Пантић Драгомир, Славујевић Ђ. Зоран, Основне линије партијских подела и могући правци политичког прегруписавања у Србији, Friedrich Ebert Stiftung, Институт друштвених наука, Бео­град, 2003.
  9. Марковић Брана, Стојиљковић Зоран, Социјалдемократија и социјалдемократске партије, Службени гласник, Београд, 2007.
  10. Марковић Брана, „Програми западноевропских социјалдемократских партија“, у: Програмски идентитети социјалдемократских партија, Социјалдемократски клуб, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2005.
  11. Милосављевић Александар, Савремена социјалдемократија и социјалдемократске партије земаља бивше Југославије, Народни универзитет, Врање, 2010.
  12. Rasmussen Poul Nyrup, 10 Thesis on the Future of Social Democracy in Europe, IPG, 2010.
  13. Приручник о идентитету политичких партија, Национални демократски институт за међународне послове, Вашингтон, 2008.
  14. Platzeck Matthias, Steinbrück Peer, Steinmeier Frank-Walter, Socialdemocracy in 21st century, Policy Network, London, 2007.
  15. Стојиљковић Зоран, „Социјалдемократија и политичке странке у Србији“, у: Идеологија и политичке странке у Србији, Friedrich Ebert Stiftung, Институт друштвених наука, Факултет политичких наука, Београд, 2007.
  16. Стојиљковић Зоран, Партијски систем Србије, Службени гласник, Београд, 2006.
  17. Хејвуд Ендру, Политичке идеологије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.
  18. Програм Социјалдемократске партије Немачке (2007)
  19. Програм Социјалдемократске партије Шведске (2001)
периодика Политичка ревија 3/2011 УДК: 329(497.11) 179-200
ç