Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА, ДРЖАВА И ДРУШТВО

НОВА НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ СФРЈ

Сажетак

Предмет овог рада је концепт нове националне државе који се на Балкану јавио као последица распада СФРЈ и слома комунизма у Источној Европи. У тексту се анализирају услови настанка нове националне државе, њене карактеристике и изазови са којима се суочава. Међу мноштвом фактора који су узроковали развој нових националних држава, по свом утицају, издвајају се: сукоб интереса великих сила, пад комунизма, криза федерализма, међунационалне противуречности, криза економског и политичког система. Основне карактеристике нове националне државе су: национализам, насиље и сакралност, политичка и економска нестабилност, непостојање политичке културе и цивилног друштва. Глобализација је најтежи изазов са којим се суочава нова национална држава. Рат на подручју бивше Југославије на крају XX века и стварање нових националних држава показали су да је глобализација, супротно очекивањима, изазвала јачање национализма и националне државе.

кључне речи:

Референце

  1. Ј. Базић, Српско питање, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  2. Г. Берић, „Звијери на окупу“, Мост – часопис за образовање, науку и културу, бр. 208, Мостар, 2007.
  3. П. Голубовић, Држава у покушају, Службени лист СЦГ, Београд, 2003.
  4. J. Гускова, Историја југословенске кризе 1990 2000, ИГАМ, Београд, 2003.
  5. Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  6. В. Јовановић, За слободу и народ, Платонова штампарија, Нови Сад, 1868.
  7. З. Обреновић, Распад Југославије и политичка неспремност српске елите на изазове распада, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2004.
  8. М. Подунавац, „Изградња модерне државе и нације: Балканска перспектива“, Годишњак 2007, Факултет политичких наука, Београд, 2007.
  9. Д. Симеуновић, Теорија политике – ридер, Удружење „Наука и друштво“, Београд, 2002.
  10. Д. Симеуновић, Нови светски поредак и национална држава, Ферко, Београд, 1995.
  11. Љ. Тадић, „Комунистичка партија Југославије и српско национално питање“, Зборник Српско питање, Политика, Београд, 1991.
  12. Љ. Тадић, Да ли је национализам наша судбина, Мултипринт, Београд, 1986.
  13. Е. Хејвуд, Политика, Клио, Београд, 2004.
  14. И. Шибер, „Политичка култура, ауторитарност и демократска транзиција у Хрватској“, Зборник Цивилно друштво и политичка култура, Цедет, Београд, 2004.
  15. Х. Шулце, Држава и нација у европској историји, Филип Вишњић, Београд, 2002.
периодика Српска политичка мисао 2/2010 УДК: 321.01:323.1(497.1) 121-139
ç