Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

НЕТИПИЧНИ ИЗАЗОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сажетак

У овом чланку аутор анализира нетипичне, односно нетрадиционалне безбедносне изазове (НБИ) за Србију и Републику Српску. Најпре се објашњава шта су нетипични безбедносни изазови. Затим се наводи уобичајена листа тих изазова и објашњава зашто она у овом конкретном случају треба да се модификује. Аутор затим детаљно излаже следеће НБИ: демографија и депопулација, продаја земље и других ресурса странцима, проблеми повезани са приватизацијом стратешких сектора, здравствени сектор, па склоп идентитетских питања као што су контрола медија, просвета и тржиште уџбеника те поремећени систем вредности. На крају се разматрају два посебна НБИ, тероризам и сајбер ратовање.

кључне речи:

Референце

  1. Владушић, Слободан. „Самоубиство из нехата или унутрашње бомбардовање Народне библиотеке“, Печат, 02. 06. 2010.
  2. Димитријевић, Владимир. Нови школски поредак, Легенда, Чачак, 2005.
  3. Ђурковић, Миша. Илузија Европске уније, Катена мунди, Београд, 2015.
  4. Ђурковић, Миша. Слика, звук и моћ, МСТ Гајић, Београд, 2009.
  5. Минклер, Херфрид. Сила у средишту, Албатрос плус, Београд, 2016.
  6. Гаћиновић, Радослав (ур.). Политика националне безбедности, број 1/2016, Институт за политичке студије, Београд, Темат о тероризму.
  7. Попов, Чедомир. Историја на делу, Матица српска, Нови Сад, 2016.
  8. Раковић, Александар. Срби и религијски интервенционизам, 1991-2015, Хришћански културни центар, Београд, 2016.
  9. Споразум о успостављању специјалних паралелних веза између Републике Српске и Републике Србије, Службени лист Републике Српске, број 60, 11. јул 2007.
  10. Srikanth, Divya. „Non-Traditional Security Threats in the 21st Century: A Review“, International Journal of Development and Conflict, 4/2014.
  11. Тренин, Димитрии. Традиционные и новые вызовы безопасности в международных отношениях, 08. 2015. Доступно на:http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6082#top-content
  12. Caballero-Anthony, Mely (ed.). An Introduction to Non-Traditional Security Threats, Sage, 2015.
  13. Шиповац, Јован. „Србија и Република Српска: безбедносни изазови“, Корени, 27. 09. 2016. Доступно на: http://www.koreni.rs/srbija-i-republika-srpska-bezbednosni-izazovi/
  14. Шљукић, Срђан. „Купујте земљу, више је не праве“, Политика, 26.02. 2017.

   

периодика Политика националне безбедности 1/2017 УДК: 355.02(497.11) (497.5 Republika Srpska) 97-110
ç