Изабери језик:
Тема броја

ПРОМЕНЕ У САВРЕМЕНИМ ГЛОБАЛНИМ ОДНОСИМА

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ И ПРЕРАСПОДЕЛА БОГАТСТВА

Сажетак

Велике неједнакости у расподели и богатству нису последица актуелне глобалне кризе, али су оне у њој дошле до још већег изражаја. До свe већег раслојавања долази како међу државама тако и међу грађанима једне државе. Вели­ко раслојавање и неједнакости неприхватљиви су не само с моралног становишта, те са становишта идеала једнаких могућности, него и стога што оне у себи крију огромне економске и политичке опасности.

кључне речи:

Референце

  1. Ariely, Dan; Kamenica, Emir; Prelec, Dražen, Man’s Search for Meaning The Case of Logos, Journal of Economic Behavior and Organization, 2008
  2. Bogle, John C., The Battle for the Soul of Capitalism, 2005
  3. Crouch, Colin, The Strange Non-Death of Neoliberalism, 2011
  4. Душанић, Јован Б., Доларска алхемија и казино економијасветска економска криза, Београд, 2009
  5. Душанић, Јован Б., Критика неолиберализма и транзиције, Загреб, 2013.
  6. Frank, Robert H., The Darwin Economy, 2011
  7. Galbraith, John Kenneth, The Great Crash 192, 1955
  8. Inglehart, R., Welzel, C., Foa, R., Happiness Trends in 24 Countries, 1946-2006, World Values Survey, 2008
  9. Johnson, S., The Quiet Coup, Antlantic Home, 2009
  10. Keynes, J.M., Opća teorija, zaposlenosti, kamate i novca, Zagreb, 1987
  11. Kolodko, Grzegorz,  Wędrujący Swiat, 2008
  12. Крајишник, Миленко, Асиметртна расподјела и њене последице, Актуелности бр.24/13, Бања Лука
  13. Mishel, Laurence; Bivens, Josh, Occupy Wall Streeters Are Right about Skewed Economic Rewards in the United States, EPI Bri­efing Paper 331, 26.11.2011
  14. Moyo, Dambisa, How the West Was Lost, 2011
  15. Полањи, Карл, Велика трансформација, Београд, 2003
  16. Reich, Robert, Aftershok, 2010
  17. Sachs, Jeffrey, The Price of Civilization, 2011
  18. Trends in the Distribution of Household Income between 1979 and 2007, CBO, 10/2011
  19. Economic Policy Reforms, Going for Growth, OECD, 2010
  20. Wolfe, J.T., Crisis by Desing, 2010
  21. http://www.businessinsider.com/corporate-profits-just-hit-an-all-time-high-wages-just-hit-an-all-time4ow-2012-6
  22. http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/201evielleicht-hatoccupy-schon-heute-mehr-erreicht-als-die-68er201c
  23. http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/03/30/no-trickle/
  24. http://monthlyreview.org/2013/03/01/class-war-and-labors-declining-shan
  25. http://pescanik.net/2012/10/23-stvari-koje-vam-nisu-rekli-o-kapitalizmu/
  26. http://www.project-syndicate.org/commentary/global-warming—inequality—and-structural-change-by-joseph-e—stiglitz
  27. http://www.time.rs/c/337bb84739/evo-kako-je-podeljeno-bogatstvo.html

   

периодика Национални интерес 1/2014 УДК 330.831:316.42 135-171
ç