Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

НАТО БОМБАРДОВАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1999. КАО КЛАСИЧАН СЛУЧАЈ АГРЕСИЈЕ

Сажетак

Аутор подсећа на три познате дефиниције агресије у међународном праву. Прва, она из Статута Нирнбершког суда (1945) односила се на злочине против мира а не агресију као такву и није била довољно прецизна, те не одговара савременим условима. Друга, она из Резолуције 3314 (1974) Генералне скупштине УН, није правно обавезујућа, али су њена решења прерасла у опште обичајно међународно право, што значи да су обавезна за све, Трећа, она из новог чл. 8bis Римског статута након допуна из Кампале (2010) не може се применити да би се ретроактивно засновала надлежност Међународног кривичног суда, али је подобна да се према њој оцењује када постоји агресија. Аутор указује на карактеристике дефиниција агресије из Резолуције и Римског статута, а затим полазећи од тих дефиниција даје анализу рата који је НАТО водио против Југославије. У оквиру посебних одељака, уз навођење релевантних одредби Резолуције и Римског статута и чињеничног стања конкретног случаја, размотрена су следећа питања: општа дефиниција агресије, начин на који су дефинисани акти агресије, претпоставка да је на делу агресија, питање борбе за национално ослобођење као могућег изузетка, решење према којем никакви разлози не могу служити као оправдање за агресију. Аутор констатује да је напад НАТО-а на Југославију био класичан случај агресије и да га треба увек тако и називати.

кључне речи:

Референце

  • Akande Dapo, Tzanakopoulos Antonios, “The Crime of Aggression in the ICC and State Responsibility”, Harvard International Law Journal Online Journal, vol. 58, Spring 2017, 33-36, 2017.
  • Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua, ICJ, Judgment of 27 June 1986, par. 195, p. 93,www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf, 26.1.2019
  • Capotorti Francesco, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, United Nations, New York, 1979.
  • Fenrick W. J. „Targeting and Proportionality during the NATO Bombing Campaign against Yugoslavia“, European Journal of International Law, No. 3, 489-502, 2001.
  • Fulton John R. „NATO and the KLA: How the West Encouraged Terrorism, Global Security Studies No. 3, 130-141, 2010.
  • Glennon Michael J. „The Blank-Prose Crime of Aggression“, Yale Journal of International Law, No. 1, 71-114, 2010.
  • Higgins Sean, „Madeline Albright on Kosovo: ’What we did there was not legal but it was right’“, Washington Examiner, September 26 2013, http://washingtonexaminer.com/madeline-albright-on-kosovo-what-we-did-there-was-not-legal-but-it-was-right/article/2536446, 26.1.2019
  • Historical Review of Developments Relating to Aggression, 2003, United Nations, New York, http://legal.un.org/cod/books/HistoricalReview-Aggression.pdf, 26.1.2019
  • Izveštaj VJ o zločinima tzv. OVK na Kosovu u periodu od 1998. do kraja NATO agresije (2) (2001, June 12), Glas javnosti, http://arhiva.glas-javnosti.rs/arhiva/2001/06/13/srpski/R01061202.shtml, 26.1.2019
  • Kreß Claus, “On the Activation of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression“, Journal of International Criminal Justice No. 1, 1-17, 2018.
  • Krivokapić Boris, NATO agresija na Jugoslaviju – sila iznad prava, Beograd, Čigoja štampa, 1999.
  • Krivokapić Boris, „NATO Aggression Against Yugoslavia – Gross Violation of the National Law of Aggressor States“, Yugoslav Review of International Law No. 1-3, 93-115, 1999.
  • Krivokapić Boris, „NATO Aggression Against Yugoslavia as an Assault of International Law”, in: International Law and the Interventionism in the ‘New World Order’: From Iraq to Yugoslavia, Madrid, 207-240, 2000.
  • Krivokapić Boris, “NATO Aggression Against Yugoslavia – Violation of the Foundations of International Law”, Yugoslav Law No. 1-3, 113-126, 2000.
  • Krivokapić Boris, “NATO Aggression Against Yugoslavia – A Harsh Violation of All Relevant International Documents”, Yugoslav Law No. 1-3, 85-112, 2000.
  • Krivokapić Bорис, „Ratni zločini izvršeni od strane NATO tokom agresije na Jugoslaviju“, Strani pravni život br. 1-3, 5-33, 2000.
  • Кривокапић Борис, Актуелни проблеми међународног права, Београд, 2011.
  • Кривокапић Борис, „Обичајна правна правила у међународном праву“, Мегатренд ревија бр. 3 35-81, 2012.
  • Krivokapić Bорис. „Razlozi i posledice NATO agresije na Jugoslaviju – 15 godina posle (1999-2014)“, in: Novi „hladni rat“, Beograd, pp. 353-371, 2014.
  • Кривокапич Борис, „Агрессия НАТО против Югославии (1999 г.) в свете международного права“, С. Бабурин, З. Станкевич (Eds.), Европейское измерение 2016, Москва, Асоциация юридических вузов et. al., 232-255, 2016.
  • Кривокапић Борис, Међународно јавно право, Београд, 2017.
  • Krivokapić Boris, „NATO Bombing of Yugoslavia (1999) 20 Years Later – The Problems of Legality, Legitimacy and Consenquences“, in: Nebojša Vuković (ed.) The 1999 NATO Bombing Campaign: 20 Years Later, у штампи 2019.
  • Lopičić Đorđe, „Ratni zločini protiv civilnog stanovništva izvršeni od strane država članica NATO u agresiji na SRJ“, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo br. 1-3, 159-175, 1999.
  • Podaci MUP Srbije, “Blic”, 24.3.1999, 9
  • RTS, „Šesnaesta godišnjica NATO bombardovanja”, 24 mart 2015, www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1867756/%C5%A0esnaesta+godi%C5%A1njica+NATO+bombardovanja.html, 26.1.2019
  • RTS, TANJUG, „Devetnaesta godišnjica NATO bombardovanja“, 24. mart 2018, www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3082740/devetnaesta-godisnjica-nato-bombardovanja.html, 26.1.2019
  • Simma Bruno, „NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects“, European Journal of International Law No. 1, 1-22, 1999.
  • Tanjug, „Novi alibi NATO-a za bombardovanje SR Jugoslavije“, 9.5.2014, www.politika.rs/sr/clanak/292365/Politika/Novi-alibi-NATO-a-za-bombardovanje-SR-Jugoslavije, 26.1.2019.
  • Trahan Jennifer, “A Meaningful of the Crime of Aggression: A Response to Michael Glennon”, University of Pennsylvania Journal of International Law No. 4, 907-969, 2012.
  • Zunes, Stephen, „The US War on Yugoslavia: Ten Years After“, Huffpost, May 25, 2011, www.huffingtonpost.com/stephen-zunes/the-us-war-on-yugoslavia_b_211172.html, 26.1.2019
периодика Политика националне безбедности 1/2019 1/2019 УДК: 341.31NATO(497.11+497.16)”1999” 113-140
ç