Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

НАЦИОНАЛНИ ФРОНТ ФРАНЦУСКЕ – РАСТУЋА СНАГА ЕВРОПСКЕ ДЕСНИЦЕ

Сажетак

Национални фронт Француске је последњих го­дина постао једна од најдинамичнијих европских партија. Видевши његове резултате како на последњим изборима у Француској тако и на европском нивоу, није претерано рећи да се ради тренутно о најјачој и вероватно најперспективнијој партији европске ,,тврде“ деснице. Њен ус­пех последњих година је такође неизбежни одраз интензивне друштвене кризе коју пролази Пета република. Знајући притом да су знања о овој партији у нашој земљи врло сумарна, сматрамо да вреди извршити једну ширу анализу њеног политичког развоја, идеологије и деловања, поготово јер се ради о једној врло значајној земљи у европским и светским оквирима каква је Француска.

кључне речи:

Референце

  1. Birnbaum, Pierre, ‘’Nationalisme à la française’’, Pouvoirs, n° 57, 1991.
  2. Les partis politiques français, Gilles Ivaldi: ‘’Les formations d’extrême droite: Front national et mouvement national républicain’’, La documentation française, n° 5131, avril 2001.
  3. Lescuyer, Georges, Histoire des idées politiques, Dalloz, Paris, 2001.
  4. Perrineau, Pascal, L’exception française, Pouvoirs, n° 87, 1998.
  5. Sirinelli, Jean-François, ’’L’extrême droite vient de loin’’, Pouvoirs, n° 87, 1999.
  6. Weber, Max, Le savant et la politique, Plon, Paris, 2012.
  7. www.frontnational.com/pdf/Programme.pdf
  8. Достанић, Душан, „Значај проучавања културе за модерну политичку мисао“, Политичка ревија, 2/2011.
  9. Јовановић, Слободан, Примери политичке социологије (Енглеска, Француска, Немачка), БИГЗ, Југославијапублик, СКЗ, Београд, 1990.
  10. Лукић, Радомир, Политичке странке, Научна књига, Београд, 1981.
  11. Павловић, Вукашин, Држава и друштво, Чигоја штампа, Београд, 2001.
  12. Слободан Јовановић, Примери политичке социологије (Енглеска, Француска, Немачка), БИГЗ, Југославија публик, СКЗ, Београд, 1990, стр. 239.
  13. Стојадиновић, Миша, Потрага за идентитетом, Институт за поли­тичке студије,
периодика Политичка ревија 1/2015 УДК 329.17(44) 189-205
ç