Изабери језик:
Тема броја

УНУТРАШЊА И СПОЉНА ПОЛИТИКА

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ И РЕФОРМА ИЗБОРНОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ – НЕУСПЕЛИ ПОКУШАЈ

Сажетак

Реформа политичког система једна је од омиљених политичких тема у Србији. Њој се у јавности и изјавама политичара не приступа аналитички и са студиозношћу која се због озбиљности ове теме очекује. Уместо тога, о њој се прича у зависности од тренутних политичких потреба, популистички и ради стицања политичких поена. Због тога је формирање Акционе групе за реформу политичког система 2015. године, прве институционализоване форма дебате о потребним променама, могло послужити као одлична платформа за изношење различитих предлога, мишљења и иницијатива. Циљ рада јесте да сагледа све предлоге који су од парламентарних странака, али и стручне и друге јавности, дошли до акционе групе а односе се на положај националних мањина у политичком систему и учешће њихових представника у јавним пословима. Као што ће се видети политичка партиципација, па и сам положај, националних мањина заузима незнатно место у дебати о реформи политичког система и ове теме као да интересују искључиво странке националних мањина. Странке генарално, а странке националних мањина посебно, предлажу задржавање пропорционалног изборног система. То је логично понашање које се је компаративно више пута доказивано кроз теоријске парадигме “микро-мега правило” и “максимализација мандата”. Нико од актера који учествује у дебати о изборној реформи није сигуран који би изборни модел максимализовао број мандата и да ли имају моћ да га инстутуционализују, што додатно изборне реформе круцијалних елемената изборног система чини мало вероватним. Аутор указује да би већи притисак академске заједнице, медија, цивилног друштва и грађана могао бити окидач за изборну реформу. Она би се кретала у домену изборних техника и процедура везаних за регистрацију бирача, гласање, професионализацију изборних органа у циљу јачања поверења у изборе као једини, демократски, механизам смене власти.

кључне речи:

Референце

  1. Вучићевић Душан, Јовановић Милан, „Реформе изборног система у Србији – препреке и перспективе“, Српска политичка мисао – посебно издање, Београд 2015.
  2. Дидановић Вера, ”Шта је Тадић стварно мислио”, Време, бр.957, 2009.
  3. Закон о избору народних посланика (”Сл. Гласник РС” Бр. 35/2000, 57/2003 – одлука УСРС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 – испр. др. закона, 18/2004)
  4. Изјава Зорана Бабића за ”Блиц”, 20.05.2015. године, http://www.blic.rs/vesti/politika/babic-do-reformi-politickog-sistema-najsirim-dijalogom/e3s5k5w, 07/05/2017
  5. Интервју Бориса Тадића за ”Вечерње новости”, 30. април 2009. године, преузето са http://www.ds.org.rs/medija-centar/intervjui/7468-Boris-Tadic-Spremni-da-obuzdamo-krizu, 08/05/2017
  6. Интервју Милана Марковића за ”Данас”, 17. новембар 2010. године, преузето са http://www.ds.org.rs/medija-centar/intervjui/10270-Samo-DS-jasno-za-reformu-politickog-sistema, 03/04/2017
  7. ”Истиномер”, 31.12.2105. године, Неистина – Бабић о реформи политичког система, http://rs.n1info.com/a122234/Video/Info/Istinomer-Ne-istina-Babic-o-reformi-politickog-sistema.html, 09/04/2017
  8. Јовановић Милан, „Институционални оквир изборног система – “мала”, “велика” или “техничка”изборна реформа у Србији 2008-2012. године“, у зборнику: Избори и формирање владе у Србији 2012. године, (приредио: С.Орловић), Факултет политичких наука, Центар за демократију, Београд, 2012.
  9. Конференција за новинаре Томислава Николића и Александра Вућића од 09.01.2011. године, преузето са https://www.sns.org.rs/novosti/vesti/u-cetvrtak-predajemo-potpise-za-smanjenje-broja-poslanika, 09/04/2017
  10. Стојиљковић Зоран, Јовановић Милан, Орловић Славиша, Спасојевић Душан, Лончар Јелена, Стојановић Бобан, Михаиловић Војислав, Како приближити посланике грађанима? Анализа предлога за измену изборног законодавства, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2016.
  11. Arend Lijphart, Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990, Oxford University Press, Oxford, 1994.
  12. Benoit Kenneth, „Models of Electoral Systems Change“, Electoral Studies, 23/2004.
  13. Colemer М. Jossep, The Strategy and History of Electoral System Choice, in J.Colomer(ed) Handbook of Electoral System Choice, Basingstoke: Palgrave Macmillan, London 2004.
  14. Richard Katz, Why Are Therre so Many (or so Few) Electoral Reforms?, in: Michael Gallagher and Paul Mitchell, The Politics of Electoral Systems, Oxford University Press, Oxford 2005.
периодика Национални интерес 2/2017 УДК 342.8(497.11):323.15 51-68
ç