Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ КАО ФАКТОР СТАБИЛНОСТИ ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА ДРЖАВА

Сажетак

У раду се разматра проблем дефинисања појма националне безбедности, политике националне безбедности базиране на демократским начелима државе и политичког система као основног фактора стабилности државе и унутар ње, и националне безбедности заједнице. Прво се расправља о појму безбедности уопште и изводи дефиниција безбедности у ужем и ширем смислу речи. Затим се даје преглед значајнијих дефиниција националне безбедности српских аутора као и најпознатијих дефиниција страних аутора. У раду аутори апострофирају да је политички систем био и остао, поред државе, суштински најбитнији елеменат када се ради о националној безбедности.

кључне речи:

Референце

  1. Baldwin David: “The Concept of Security”, Review of International Studies, Vol 23, No 1 1997.
  2. Бутиган Вјекослав, ,,Трансформација политичких система на Балкану”, Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције, Филозофски факултет, Ниш, 2006.
  3. Гаћиновић Радослав, ,,Класификација безбедности“, у НБП – Београд, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 2/2007.
  4. Гаћиновић Радослав, ,Појмовно одређење – дефинисање насиља”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 4/2008.
  5. Драгишић Зоран, „Систем националне безбедности – покушај дефинисања појма“, Војно дело, број 1, Београд, 2009.
  6. Иваниш Жељко, Младеновић Мирослав, Драгишић Зоран, Политички систем, Филип Вишњић Београд, 2006.
  7. Илић Предраг, „О дефинисању и дефиницијама националне безбедности“, Војно дело, лето 2012.
  8. Липман Волтер, Америчка спољна политика, Београд, 1946.
  9. Матић, Милан, Подунавац, Милан, Политички систем, Институт за политичке студије, Београд, 1995.
  10. Радоњић Радован, Демократија, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2004.
  11. Резолуција УН, 1974.
  12. Стратегија националне безбедности Републике Србије, Београд, 2009.
  13. Стојадиновић Миша, ,,Изазови политичких система на Балкану”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  14. Уљаревић Далиборка, ,,Значај и улога толеранције у демократском друштву”, 21 Прича и демократији, група аутора, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005.
  15. Cohen Richard and Mihalka Michael: Cooperative Security: New Horizons for International Order, George C. Marshall Center, 2005.
  16. Conception de la sécurité, Série d`études 14, Publication des Nations Unise, 1986, A/40/533.
  17. Шушњић Ђуро, Дијалог и толеранција, Чигоја штампа, Београд, 1997.
периодика Политика националне безбедности 1/2013 УДК 355.02:321.01 127-142
ç