Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНА БЕЗБЕДНОСТ

НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ – АЛТЕРНАТИВЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Сажетак

У раду се анализира савремени концепт националне безбед­ности и алтернативе које се том концепту појављују у савременој теорији и пракси. Концепт људске безбедности који се појавио средином деведесетих година прошлога века, многи теоретичари су дочекали као «напокон пронађену» алтернативу државоцентричном концепту националне безбедности, који је човека-појединца искључивао као референтни објекат безбедносне заштите. Међутим, државе које су прве прихватиле концепт људске безбедности и укључиле га у своје безбедносне стратегије и политике, нису одустале од система националне безбедности, напротив, већина тих држава је додатно ојачала своје оружане снаге, чиме је у пракси успостављен, средњи пут између ова два концепта, за који сматрамо да ће бити основа за нову концептуализацију безбедности.

кључне речи:

Референце

  1. А. Acharya, Human Security: East versus West, IDSS, Singapore, September 2001.
  2. В. Buzan: “Human Security: What it means and what it entails”, Text book Asian-Pacific Round table, Sydney, 2000.
  3. В. Ramcharan “Security and Human Rights”, http//www.dcaf.ch/publication
  4. Б. Рамчаран, “Безбедност и људска права”, у Људска безбедност, Зборник радова, ур. проф. др Драгана Дулић
  5. С. Lincoln, Appendix 2 Reports on Plansfor a Common Security Forum 1993. -1997., in Edison Rewiev, London 2001.
  6. С. Thomas, Global governance, development and human security: The Chalenge of poverty and inequality, Pluto Press, London, 2000, pp. 3.
  7. И. Ђорђевић, “Реализација концепта људске безбедности у пракси”, Људска безбедност, II/1, Београд 2004, стр. 115-123.
  8. Ј. Gow, “A Revolution in International Affairs”, Security Dialogue, 3, 2000.
  9. Ј. Taylor, S. Mazar: American National Security, West Point Press, 1999.
  10. К. Krause, “Theorizing security, state formation and “Third World” in the post-Cold War”, Review of International Studies, 24, 1998.
  11. М. Roberts, Collective Security in a Post-Cold World, UP, Bristol, 2000. pp. 67.
  12. П. Кер “Развој дијалектичког односа између државоцентричне и људскоцентричне безбедности”, у Људска Безбедност, Зборник радова, приређивач проф. др Драгана Дулић, Фонд за отворено друштво, Београд 2006.
  13. R. Paris, “Human security: Paradigm shift or hot air?”, International Security no.26 Fall 2001. pp. 87-102.
  14. R. Falk, “Pursuing the quest for human security”, Rewiev of International Studies, 24, 1988. pp 4-22
  15. R. Ricardo, “World’s poorest nations are marginalised”, Financial Times, 9 May, 2001.
  16. С. Хантингтон, Трећи талас, Стубови културе, Београд, 2004. године
  17. Y. F. Khong, “Human security: A shotgun approach to alleviating human security”, Global Governance Vol. 3, 2001.
  18. UNDP, Human developmentreport 1994. (New York: United Nations Development Programe, ) www.undp.org/programes
  19. З. Драгишић, “Хуманитарна интервенција и суверенитет”, СПМ, бр. 3/2009. www.un.org/milenium/sg/report/ch3.htm
периодика Српска политичка мисао 2/2010 УДК: 355.01+351.74 217-232
ç