Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

НАЧИН И ОБЛИЦИ ФИНАНСИРАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сажетак

Основни циљ рада је да прецизно утврди разлику између државне управе и начина њеног финансирања и локалне самоуправе и начина и облика њеног финансирања и укаже на значај самодоприноса као главног извора средстава истинске локалне самоуправе. За разлику од државне управе која почива на фискалној концентрацији средстава, друштвено-економску основу локалне самоуправе чини самоиницијативно удруживање средстава које се врши добровољним опредељивањем. Из заједничких потреба проистиче и заједнички инте­рес за удруживањем средстава да би се оне задовољиле, због чега се локална самоуправа и почела развијати најпре у срединама где је држава мало или није нимало улагала. У анализи су коришћени одговарајућа научна ли­тература и практична искуства финансирања локалне самоуправе као и теоријски заснован научни метод.

кључне речи:

Референце

  1. Беговић, Борис, и др., Управљање локалном заједницом, Центар за либерално-демократске студије, Београд Смедеревска Паланка, 2000.
  2. Влатковић, Милан, Изазови локалне самоуправе у Србији 1990-2006, ДО „Локална самоуправа Србије“, Београд, 2006.
  3. Марковић, Драган, Локална самоуправа перспективе у условима глобализације, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  4. Марковић, Драган, Локална самоуправа у функцији задовољавања заједничких потреба, “Политичка ревија“, бр. 1/2007., Институт за политичке студије, Београд
  5. Марковић, Драган, Локална самоуправа у функцији развоја маргиналних подручја, „Политичка ревија“, бр. 1/2008., Институт за политичке студије, Београд
  6. Маринковић, Радивоје, Локална самоуправа, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  7. Reinow, R., Introduction to Government, Knopf, New York, 1964.
  8. Станковић, Владан, Локална самоуправа и равномеран привредни развој Србије, „Политичка ревија“, бр. 2/2008.
  9. Суботић, Драган, Модели организовања и управљања у локалној заједници, „Политичка ревија“, бр. 2/2008.
  10. Упоредна искуства локалних самоуправа, Магна агенда, Београд, 2002.
периодика Политичка ревија 4/2009 УДК: 351.941(485) 173-186
ç