Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

„МРЕЖА ШКОЛСКИХ ДРУГАРА“ У ПОЛИТИЧКОЈ ЕЛИТИ СРБИЈЕ

Сажетак

„Мрежа школских другара“ (old boy network) је бри­тански идиом који означава социјалне или пословне везе које постоје између некадашњих питомаца угледних приватних школа, попут Итона, или Оксфорда и Кембриџа. Те мреже омогућавају њиховим припадницима лакши улазак у елиту и останак на елитним позицијама. Аутор испитује да ли се овај појам може применити на део српске политичке елите који се налази у окружењу Председника републике. Анализа показује да су актери о којима je реч генерацијски блиски, да потичу из истог социјалног миљеа (махом из више средње класе), да су похађали београдске гимназије и кретали се у истим културним круговима. Све je то омогућило њихово брзо међусобно „препознавање“ и „конектовање“, и доцнији заједнички наступ као политичке и интересне групације. Ако појам „мреже школских другова“ не схватимо буквално, већ у ширем, социолошком смислу као успостављање мреже људи који су потекли из истог социјалног и културног миљеа и који су успешно привилеговали важне социјалне или економске трансакције онда ce тај појам може приклад­но применити и у анализи виших ешалона српске политичке класе.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић, Слободан (2009): Елита, грађанство, слаба држава: Србија после 2000. Београд: Службени гласник.
  2. Browne, Ken (2005): An introduction to sociology, 3rd edi­tion. Cambridge: Polity.
  3. Вебер, Макс (Max Weber) (1976[1922]): Привреда и друштво (Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der ver­stehenden Soziologie), књ. Београд: Просвета.
  4. Влаховић, Никола (2009): „Кројачи царевог новог оде­ла“, Таблоид, интернет издање, http://www.magazintabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=204&cl=05
  5. Влаховић, Никола и Милован Бркић (2008): „Носилац презимена или ловац на новац“, Таблоид, интернет издање, http://wwwmagazin-tabloid.com/casopis/claphp?br=133&clanak=4
  6. Грујић, Драгослав (2006): „Мандат, овлашћења и коментари“, Време, бр 821, 28. септембар 2006, http://vreme.com/cms/view.php7icN466317
  7. Е.П. (2007): „Вук од Босне“, Press, 10. 06. 2007; http://pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/13084/ VUK+OD+BOSNE! html
  8. Јевтовић, Зоран и Арацки, Зоран (2009): Медијски утицаји, политичке елите и друштвена моћ у Србији на почетку 21. века, НСПМ 22. септембар године на http://www.nspm.rs/kulturna-politika/medijski-uticaji-politicke-elite-i-drustvena-moc-u-srbiji-na-pocetku21-veka.html.
  9. Калимеро (2008): „Капиталац!“, Курир, 8. Maj, 2008. http://wwwkurir-info.rs/vesti/kapitalac-23145.php
  10. Lupton, Tom and C. Shirley Wilson (1959): “The Social Backgraund and Connection of ‘Top Decision Makers’”, Manchester School, Volume 27, January 1959, Issue 1, pp. 30-51.
  11. Милс, Рајт [Wright C. Mills] (1964[1956]): Елита власти [Power Elite], Београд: Култура.
  12. Мрдић, Угљеша (2009): „Србија у ванредном стању“, Печат, 2. октобар 2009, стр. 22-3.
  13. Радиновић, Дејан (2010): Анализа односа српске политичке елите, медија и маркетиншких агенција у пе­риоду 2005-2008. година (рукопис).
  14. Станић, В. (2008): „Тајфун и Тајкун!“; Курир, април 2008, http://www.kurir-info.rs/vesti/tajfun-i-tajkun-23046.php
  15. Трендови (2009): „Трендови у медијском оглашавању у Србији“, AGB Nielsen Media Research, http://www.blink-blink.rs/Trendovi-u-oglasavanju.pdf.
  16. Ferriss, Paul (1962): The City. Harmondsworth: Penguin.
периодика Национални интерес 3/2010 УДК 316.344.42(497.11) 329-350
ç