Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

МОСКВА „ТРЕЋИ РИМ“ МЕЂУ ИСТОРИЈСКИМ СИЛАМА

Сажетак

Улога Москве и Руске православне цркве у хришћанском свету ствара с једне стране, осећај руског народа да има светску мисију, руски месијанизам а с друге стране – вековима на Западу производи мање или веће таласе хистеричне русофобије. Русија се, иначе, код других народа и цивилизација не доживљава као опасност. Мит о Москви као Трећем Риму је дугог трајања и значајних последица – од руске идеје о неподељеном суверенитету над својом територијом до Треће интернационале и данашњег успостављања интегритета Русије као незаобилазне силе у светском поретку сила. И данашња руска држава и цела њена историја (чак и атеистички СССР) показују да је она незамислива без православно хришћанске компоненте.

кључне речи:

Референце

  • Берђајев, Николај (1989) Извори и смисао руског комунизма, Београд: Књижевне новине
  • Берђајев, Николај (1990) Филозофија неједнакости, Нови Сад: Медитеран
  • Берђајев, Николај (1992) Царство духа и царство ћесара, Нови Сад: Светови
  • Билнгтон, Џејмс (1988) Икона и секира, Београд: Рад
  • Делимо, Жан (1986) Грех и страх – Стварање осећања кривице на Западу од XIV до XVIII века, Нови Сад: Дневник и Књижевна заједница Новог Сада
  • Екмечић, Милорад (2002) Огледи из историје, Београд: Службени лист СРЈ
  • Елијаде, Мирча (1980) Свето и профано, Врњачка Бања: Замак културе
  • Hofstadter, Richard (1964) The paranoid style in American politics, Harper’s magazine, Novembar 1964, str. 77-88
  • Медински, Владимир (2018) Рат – митови СССР-а 1939-1945, Београд : Службени гласник
  • Метан, Ги (2017) Русија-Запад – русофобија од Карла Великог до украјинске кризе, Нови Сад-Београд: Академска књига и Информатика
  • Ото, Рудолф (1983) Свето, Сарајево: Свјетлост
  • Солжењицин, Александар (1999) Русија у провалији, Београд: Paideia
  • Становчић, Војислав (2003) Политичке идеје и религија III, Београд: Удружење за политичке науке и Чигоја
  • Суботић, Милан (2011) Москва као Трећи Рим: прилог историји руског месијанизима (I и II део), Филозофија и друштво бр. 1 (стр. 167-192) и 2 (стр. 105-128), 2011.
  • Toynbee, Arnold (1952) Reith lectures 1952: The World and the West, Lecture 1 : Russia, BBC, London, http://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/radio4/transcripts/1952_reith1.pdf
  • Џемс, Вилијам (1991) Прагматизам (фототипско издање), Београд: Дерета
периодика Политика националне безбедности 2/2019 2/2019 УДК: 271.2-9+327(470+571)(091) 87-108
ç