Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МОГУЋНОСТ ПОБЕДЕ КАО КРИТЕРИЈУМ JUS AD BELLUM КОНЦЕПЦИЈЕ ТЕОРИЈЕ ПРАВЕДНОГ РАТА

Сажетак

Критеријум могућности победе (рационалних изгледа победе) у рату представља један од најконтраверзнијих критеријума Jus ad Bellum концепције, елемента теорије праведног рата, и веома често се погрешно интерпретира. Овај рад има за циљ да покаже да се критеријум могућности победе оправдано налази у теорији праведног рата, објашњавајући коме се заправо он обраћа, и према коме су морално одговорни они који га крше. Такође, рад ће понудити и објашњење и пример изузетка од важења овог критеријума, и то на примеру Топличког устанка у Првом светском рату. Поред тога, рад ће објаснити и на који је начин овај критеријум веома снажан аргумент за традиционално схватање нужне одвојености Jus ad Bellum и Jus in Bello концепција унутар теорије праведног рата. Коначно, намера је показати зашто је поштовање овог критеријума теорије праведног рата нужно за све нације, а поготово за оне нације чији идентитет почива на идејама жртвовања и трансценденције овоземаљског, каква је и српска нација.

кључне речи:

Референце

  • Бабић Јован, Етика рата и „Теорија праведног рата“ (фуснота 72), интернет, http://www.rastko.rs/rastko/delo/15243, 20/11/2017.
  • Бабић Јован, Морал и наше време, Службени гласник, Београд, 2005.
  • Дерок Јован, Топлички устанак и оружани отпор у окупираној отаџбини, Просвета, Београд, 1940.
  • Кајтез Илија, Мудрост и мач, Медија центар Одбрана, Београд, 2012.
  • Лазић Жељко, Анђелковић Слободан и Станар Драган, „Морална оправданост Топличког устанка“ рад представљен на научном скупу „Топлички устанак 1917 – 100 година касније“ одржаном у Народном музеју Топлице. Рад ће бити објављен као део зборника са скупа 2018. године, којег издаје Институт за стратегијска истраживања
  • Милашиновић Радомир и Милашиновић Срђан, Основи теорије конфликата, Факултет безбедности, Београд, 2007.
  • Митровић Андреј, Устаничке борбе у Србији 1916-1918, Српска књижевна задруга, Београд, 1987.
  • Оренд Брајан, „Рат“, у Етика рата – хрестоматија (приредили: Драгана Дулић, Бранко Ромчевић), Факултет безбедности, Београд, 2010, 267-293.
  • Перовић Миливоје, Топлички устанак 1917, Слово љубве, Београд, 1971.
  • Christov Theodore, Before Anarchy, Cambridge University Press, New York, 2015.
  • Clausewitz Carl von, On War, Princeton University Press, Princeton, 1984.
  • Hegel G.W.F, The Philosophy of History, Batoche Books, Kitchener, 2001.
  • Hobbes Thomas, Levijatan, Naklada Jesenjski i Turk, Zagreb, 2004.
  • Machiavelli Niccolo, The Prince, Hackett Publishing Company, Indianapolis/Cambridge, 2008.
  • McMahan Jeff, Killing in War, Clarendon Press, Oxford, 2009.
  • Pavićević Vuko, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967.
  • Stanar Dragan, “Moral Equality of Soldiers in War: Necessity of Separating Jus ad Bellum from Jus in Bello“, Vojno delo, Beograd, Vol. 86, 8/2016, 33-41.
периодика Политичка ревија 4/2019 4/2019 УДК 355.011 135-151
ç