Изабери језик:
Тема броја

ТРАДИЦИЈА

МЛАДА БОСНА И СРПСКО НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ

Сажетак

Млада Босна је био свенародни покрет за ослобођење и уједињење јужнословенских народа. Тај назив први је употребио Петар Кочић у листу Отаџбина 1907. године, а затим Владимир Гаћиновић у чланку “Млада Босна” који је објавио 1910. у Алманаху Просвете. Упркос урођеном нагону да се сили треба супротставити силом, младобосанци и њихови истомишљеници у Србији, Хрватској и Словенији имали су чвршће схватање историјске перспективе него многи њихови савременици међу Јужним Словенима. Схватили су, прво, неизбежност револуционарног уништења Хабсбуршке Монархије и, друго, потребу стварања југословенске федералне заједнице састављене од различитих јужнословенских народа истог етничког порекла, али раздвојених историјом. Сваки човек може имати своје ставове о методама борбе Гаврила Принципа и његових сабораца, али сигурно је да се сарајевски атентатори, због свога патриотизма, храбрости и несебичности, придружују реду исконских бунтовника: Занду и Орсинију, Засуличевој и Перовској, Конолију и Пирсу.

кључне речи:

Референце

  1. Владимир Дедијер, Сарајево 1914, Просвета, Београд 1966.
  2. Војни лексикон, ВИЗ Београд, 1981.
  3. Карло Сфорца, Никола Пашић и уједињење Југословена, Космос, Бе­оград 1937.
  4. Војин Димитријевић, Тероризам, Радничка штампа, Београд 1982.
  5. Предраг Палавестра, Књижевност Младе Босне, књига I и II, Свјетлост, Сарајево, 1965.
  6. В. Недић, Сима Милутиновић Сарајлија, Београд, 1959.
  7. John Locke, Of Civil Govemmant, II гл. XIX
  8. Иво Андрић, Вихор, бр. 5, 1913.
  9. Енциклопедија, Лексикографски завод, Загреб, 5/1960.
  10. Владимир Гаћиновић, Огледи и писма, Свјетлост, Сарајево, 1956.
  11. Драго Љубибратић, Владимир Гаћиновић, Нолит, Београд, 1961.
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 323.1(=163.41)(497.6)”1907/1910” 437-456
ç