Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА ПОЛЕМИКА, СКИЦА ЗА ЈЕДНУ СТВАРАЛАЧКУ БИОГРАФИЈУ

МИЛОШ КНЕЖЕВИЋ – СКИЦА ЗА ЈЕДНУ СТВАРАЛАЧКУ БИОГРАФИЈУ

Сажетак

Осврт поводом изласка књиге Од речи до речи

Mилош Кнежевић, ОД РЕЧИ ДО РЕЧИ
Тридесет година програма
Форум Дома културе Студентски град – Хиљаду осам стотина
трибина – 7. јун 1988 – 16. август 2017.
Замисао „Замах“, књига 35, циклус „Хронике“
Дом културе Студентски град, Београд 2017, 336 стр.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 1/2018 УДК 316.7:061.22(497.11)”1988/2017”(049.3) 183-197
ç