Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА, ФИЛОЗОФИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

МЕНАЏМЕНТ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ У СВЕТЛУ ЕНТОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ МИЛЕНКА БОДИНА

Сажетак

Предмет овог рада јесте осврт на ентолошку теорију безбедности и хуманолошки менаџмент приступ професора Миленка Бодина. Основни циљ јесте да се сагледају могућности примене ове теорије у менаџменту националне безбедности. Национална безбедност, сагледана кроз призму ентолошке теорије добија нови облик уз наглашену културну димензију. Наиме, култура једне нације представља битан елеменат њеног идентитета, а безбедносна култура представља део те културе. Национална безбедносна култура представља свест о потреби заштите виталних вредности нације. Ентолошка теорија, управо, наглашава основне вредности једне нације (ентитета), као кључне у разумевању националних интереса. Разумевањем интереса једне нације разумеју се и њени безбедносни интереси, чиме и сам менаџмент националне безбедности добија основни циљ, односно сврху. Када је тај циљ разумљив, јасан и недвосмислен, онда је могуће и развијање институција и неометан опстанак, рад, раст и развој државе, односно нације.

кључне речи:

Референце

  • Бодин Миленко, „Хуманологија и хуманолошке науке“, у зборнику: Зборник радова ФЦО (приредио: Милан Ђ. Плавшић), Факултет цивилне одбране, Београд, 2002, стр. 369-383.
  • Бодин Миленко, Теоријске основе менаџмента националне безбедности, докторска дисертација, Факултет безбедности, Београд, 2007.
  • Бодин Миленко, „Теоријске претпоставке разумевања и остваривања националне безбедности“, у зборнику: Ризик, моћ, заштита, (приредио: Владимир Цветковић), Службени гласник, ФБ, Београд, 2008, стр. 135-150.
  • Бодин Миленко, Људски и друштвени ресурси, СИЦ, Београд, 2016.
  • Бодин Миленко, Национална безбедност, Центар за друштвена истраживања, Београд, 2017.
  • Wolfers Arnold, “‘National Security’ as an Ambiguous Symbol”, Political Science Quarterly, The Academy of Political Science, 1952, New York, Vol 67, No. 4, pp. 481-502.
  • Duffield John S, World Power Forsaken: Political Culture, International Institutions, and German Security Policy After Unification, Stanford University Press, Stanford, 1998, стр. 385.
  • Kirchner Emil and Sperling James eds, National Security Cultures: Patterns of Global Governance, Routledge, New York, 2010, стр. 336.
  • Morganthau, Hans J, Another Great Debate: The National Interest of the United States. American Political Science Review, 46(4). 961-988, 1952.
  • Piwowarski Juliusz, „Three pillars of security culture“, Security dimensions. InternatIonal&national Studies, University of Public and Individual Security APEIRON in Krakow, Krakow, 2017, No. 23, стр. 16–27. DOI 10.24356/SD/14/1
  • Rothschild Emma, „What Is Security?“, Daedalus, The MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1995, Vol. 124, No. 3, стр. 53–98.
  • Смит, Антони, Национални идентитет, Београд: Библиотека XX век, 1998.
  • Станаревић Светлана С, Концепт безбедносне културе и претпоставке његовог развоја, Докторска дисертација, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Београд, 2012.
  • Cieślarczyk Marian, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, p. 11.
периодика Национални интерес 1/2019 1/2019 УДК 321.01:351.86 Bodin M. 277-294
ç