Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МЕЂУНАРОДНО ПРАВО У ХАРТОВОЈ ПРАВНОЈ ТЕОРИЈИ – ЈЕДНОСТАВАН ПРАВНИ ПОРЕДАК ИЛИ СЛОЖЕН ПРАВНИ СИСТЕМ

Сажетак

Проматрање правне природе међународног права, његовог важења, али и практичног утицаја које оно има, никад није престало да интригира правну теорију. Историјски гледано, међународно право је прешло дуг пут од његовог иницијалног сагледавања као какве међународне позитивне моралности, па све до савремених позитивистичких и природноправних теорија које овај појам дефинишу као децентрализовани правни систем који је по квалитету и функцији потпуно једнак са националним правним системима . У другој половини 20, а нарочито од почетка 21. века, међународно право доживљава наглу експанзију и развој. На то пре свега утиче установљавање различитих међудржавних међународних организација специјализованих за одређене области међународно-правног функционисања и успостављање сталних или ad hoc трибунала, као и све већа кодификацију међународних правних правила и проширивање области регулисања, како у приватној тако и у међудржавној сфери. Стога је примарни циљ овог рада преглед и даље осветљавање правне природе међународног права, његовог садржаја, односно узрока његовог важења и примене кроз призму Хартове (Herbert Hart) правне теорије.

кључне речи:

Референце

  • Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/06.
  • Austin, John. 1995. “The Province of Jurisprudence Determined”, In Cambridge Texts in the History of Political Thought, Ed. Wilfrid E. Rumble, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Baker, Roozbeh. 2010. “Customary International Law in the 21st Century: Old Challenges and New Debates”, European Journal of International Law 21 (1): 173 – 204.
  • Beckett, Jason A. 2008. “The Hartian Tradition in International Law”, The Journal Jurisprudence 51 (1): 151–83.
  • Capps, Patrick. 2014. “International Legal Positivism and Modern Natural Law” In International Legal Positivism in a Post-Modern World, Eds. Jorg Kammerhofer and Jean D’Aspremont, Cambridge: Cambridge University Press, 213-241.
  • Dubois, Dan. 2009. “The Authority of Peremptory Norms in International Law: State Consent or Natural Law?”, Nordic Journal of International Law 78 (2): 133-175.
  • Eleftheriadis, Pavlos. 2013. “Hart on Sovereignty” In Reading HLA Hart’s The Concept of Law, Eds. Luis Duarte D’Almeida, James Edwards, & Andrea Dolcetti, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 113-149.
  • Giudice, Michael, 2013. “Hart and Kelsen on International Law”, In Oxford Studies in Philosophy of Law, Eds. Leslie Green and Brian Leiter, Oxford: Oxford University Press.
  • Hart, Herbert. 2013. Pojam prava, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Službeni glasnik.
  • Jovanović, Miodrag. 2019. The Nature of International Law, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Kelsen, Hans. 1945. General Theory of Law and State, trans. Anders Wedberg, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
  • Kelsen, Hans. 1967. Pure Theory of Law, Berkeley: University of California Press.
  • Lefkowitz, David. 2017. “What makes a social order primitive? In defense of Hart’s take on International Law”, Legal Theory 23 (4): 258-282.
  • Lesser, Anthony. 2014.  “H.L.A. Hart on International Law”, Kritikos 11 (2), https://intertheory.org/HartandInternationalLaw-AHLesser.htm, 10/04/2021.
  • Pavel, Carmen. 2018. “Is International Law a Hartian Legal System?” Ratio Juris (31) 3: 307-325.
  • Payandeh, Mehrdad. 2010. “The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart”, European Journal of International Law, (21) 4: 967-995.
  • Postema, Gerald. 2011. “Analytic Jurisprudence Established” In Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Common Law World, Eds. Gerald. J. Postema & Enrico Pattaro, Cham: Springer.
  • Tamanaha, Brian. 2015. “What Is Law?, Washington University in St. Louis Legal Studies Research Paper No. 15-01-01.
  • United Nations, Charter of the United Nations [UN Charter], 24 October 1945, 1 UNTS XVI.
  • United Nations, Statute of the International Court of Justice [Statute of ICJ], 18 April 1946, USTS 993.
  • Vienna Convention on the Law of Treaties [Vienna Convention], 1969, 1155 UNTS 331
  • Waldron, Jeremy. 2013. “International Law: ‘A Relatively Small and Unimportant’ Part of Jurisprudence?” In Reading HLA Hart’s The Concept of Law, Eds. Luis Duarte D’Almeida, James Edwards & Andrea Dolcetti, Oxford and Portland: Hart Publishing,  378-404.
  • Walzer, Michael. 2006. Just and Unjust Wars, New York: Basic Books.
периодика Политичка ревија 2/2021 2/2021 УДК 340.12 Hart H. 161-182
ç