Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

МЕДИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ ТОКОМ ПРЕДИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ: ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2014. ГОДИНЕ

Сажетак

Медији чине важан елеменат савременог демократског друштва. Они имају ту моћ да обликују савремено друштво и да утичу на све аспекте друштвеног живота. Значај медија се огледа у томе што они представљају главни извор информисања грађана. Њихова улога је нарочито видљива за време предизборне кампање, када медији постају значајно средство помоћу кога политичке партије теже да привуку што већи број гласова. Аутори у овом раду анализирају начин на који су дневне новине извештавале за време предизборне кампање за ванредне парламентарне изборе у Србији 2014. године, фокусирајући се том приликом пре свега на значај који су медији придавале различитим темама. Главне методе које аутори користе у овом раду су метод анализе садржаја и компаративни метод.

кључне речи:

Референце

  1. Гавриловић Зоран, ,,Медијски (дез)интегритет“, Медији у изборима – Мониторинг медија – изборна кампања 2012, Биро за друштвена истраживања – БИРОДИ, 2012.
  2. Гоати Владимир, Политичке партије и партијски системи, Центар за мониторинг – ЦЕМИ, Подгорица, 2007.
  3. Ђурић Живојин, Суботић Драган, Медији, јавно мнење и политика, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  4. Миленковић Весна, ,,Партије и медији у предизборној кампањи“, Часопис за управљање комуницирањем, Протокол Нови Сад и Факултет политичких наука Београд, бр. 14/2010.
  5. Mughan Anthony, Gunther Richard, ,,The Media in Democratic and Nondemocratic Regimes: A Multilevel Perspective’’, Democracy and the Media, Cambridge University Press, 2000.
  6. Павићевић Александра, ,,Смрт у медијима“, Гласник Етнографског института САНУ, LVIII (1), Етнографски институт САНУ, 2010.
  7. РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 18. 11. 2014, доступно на: http://www.rik.parlament.gov.rs/cirilica/Rezultati/ Izbori%202014%20Tabela1_konacna.pdf.
  8. Стојадиновић Миша, ,,Значај медија за развој културе мира“, Медији и култура мира на Балкану (приредили: Бранислав Стевановић, Александра Костић, Љубиша Митровић), Филозофски факултет – универзитет у Нишу, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2010.
  9. Стојадиновић Миша, ,,Медији, демократија и избори“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/ 2012.
  10. Shams Reza Mohammad, Newspapers in the ELT Classroom – A Guide to the English newspaper for ESL/EFL Students, University of Kashan, 2013.
  11. The Front Page, Newseum Funded by the Freedom Forum, The Washington Post, 18.11.2014. доступно на: http://www.newseum.org/wp-content/uploads/2014/08/education_ resources_frontpageposter.pdf.
периодика Српска политичка мисао 4/2014 УДК 324(497.11)“2014“:316.774 317-330
ç