Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА, ФИЛОЗОФИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

ЉУДСКА ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈА

Сажетак

Појам људских права има у изразито религиозно опредељеним  културама или контекстима нешто другачије значење него у контексту либералне културе. Према томе, извршавање ”фатве” против једног наводно бласфемичног књижевника или, да наведемо анархоничан пример, спаљивање јеретика не би морало да у таквим контекстима значи повреду људских права. Ови примери показују да је наш појам људских права, мислим на онај који се развијао у контексту либералних и демократских традиција, смештен у појмовни простор који једва да се разликује од оног у којем описујемо нормативни садржај ових  (политичко-правних) традиција. Хоћу да кажем: наш појам људских права је веома сродан са грађанским основним правима и једва да се може одвојити од универзалистичких моралних схватања која су, између осталог, исказана у таквим основним правима. Разумљиво, говор о ”нашем” схватању људских или основних права је грубо поједностављење. Могло би чак да се каже, да би се поједноставило да је појам људских права у суштини контроверзан.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 1/2019 1/2019 УДК 341.231.14:321.7 201-222
ç