Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЛИЧНОСТ У ИЗГРАДЊИ БЕЗБЕДНОСТИ ДРУШТВА

Сажетак

Овај рад је покушај аутора да укаже на значај стварања личности, која ће у функцији изградње безбедности друштва дати значајан допринос укупном квалитету живота грађана у друштву. Личност поседује моћ и способност да донесе правилну процену како се изграђује савремено, слободно и безбедно друштво насупрот популистичкој маси која традиционално незаинтересована посматра и  велича само оно дневно, чулно, приземно и што сигурно пролази без видљивог трага. Са безбедносног аспекта је веома тешко опшеприхватљиво дефинисати личност, а да би неко постао личност са аспекта безбедности, уз испуњавање услова које су прописале научне дисциплине (психологија, филозофија, социологија, право) мора бити психофизички здрав појединац који темеље своје унутрашње структуре гради на демократском професионализму, чији су продукти врхунско знање и родољубље. Сваки појединац који је постао личност има велику обавезу на континуираној изградњи система безбедности државе и друштва, као и обавезу према себи да све своје способности стави на располагање друштву у остваривању тог циља. У изучавању безбедности неопходно је у теорији разликовати безбедност државе од безбедности друштва, јер се безбедност државе односи на њен суверенитет, а безбедност друштва на идентитет тј. свест о припадности заједници.

кључне речи:

Референце

  • Бајагић Младен, Основи безбедности, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2007.
  • Босанац Милан, Мандић Олег, Петковић Станко, Речник социологије и социјалне психологије, Информатор, Загреб, 1977.
  • Гаћиновић Радослав, Безбедносна функција држааве, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  • Гаћиновић Радослав, „Демократија и безбедност у националној држави”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2010.
  • Гаћиновић Радослав, „Друштвени извори угрожаавања капацитета безбедности државе”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2012.
  • Гиденс Ентони, Социологија, Економски факултет, Београд, 2001.
  • Група аутора, Социологија, Војноиздавачки завод, Београд, 1981.
  • Звонаревић Младен, Социјална психологија, Школска књига, Загреб, 1985.
  • Зоран Кековић и Жељко Кешетовић, „Друштвена безбедност у Србији”, Српска политичка мисао, бр. 1-2/2008.
  • Лукић Р. Радомир, Белешке социолога о појму човека, Социологија, Београд, бр. 54/1962.
  • Марковић Ж. Данило., Општа социологија, Савремена администрација, Београд, 1993.
  • Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975.
  • Рот Никола, Психологија личности, Београд, 1963.
  • Савић Андреја, Национална безбедност, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2007.
  • Социолошки лексикон, Савремена администрација, Београд, 1983.
  • Тома Карлајл, О херојима, хероизму и обожавању хероја у историји, (превод Б. Кнежевић) Српска књижевна задруга, Београд, 1903.
  • Allport, Gordon, Personality: A Psychological  Interpretation, Henry Holt and Company Inc, New York, 1937.
  • Allport Gordon, Personality: A Psychological  Interpretation, Holt, New York, 1951.
  • Reber Artur S., Reber Emili S., Rečnik psihologije, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
  • Caldwell Dan, Williams Jr. Robert E., Seeking Security in an Insecure World, Lanham: Rowman & Littlefield Publichers Inc, 2006.
  • Dillon Michael, Politics of Security: Towards a Political Philosophy of  Continetal Thought, London and New York, 1996.
  • Emanuel  Mounier, A Personalist Manifesto, Longmans, Green, 1939.
  • Engler Barbara, Personality Theories: An Introduction, 6th ed., Houghton Mifflin College Div, Boston, MA, 2003.       
  • Goldberg Lewis R., “The Structure of Phenotypic Personality Traits”, American Psychologist, Vol. 48, No. 1, 1993, стр. 26-34.
  • Haralambos Michael, Holborn Martin, Sociologija: Teme i perspektive, Golden marketing,  Zagreb,  2002.
  • Jenkins Richard, Rethinking  Ethnicity: Arguments and Explorations, London, SAGE Publications, 1997.
  • Jenkins Robert, Social Identity, London, Routledge, 1996.
  • Rothschild Emma, “What is Security (The Quest for World Order),” Daedalus, Vol. 124, No. 3, The Quest for World Order, Summer, 1995, стр. 53-98.
  • Smith Steve, Baylis John, Globalization of World Politics, Oxford Press, New York, 2001 .
  • Terriff Terry, Croft Stuart, James Lucy, Morgan Patrick, Security Studies Today, Cambridge, 2001.
  • Wæver Ole, “Europen Security Identities”, Journal of Common Market Studies, Vol. 34, No. 1, 1996.
периодика Српска политичка мисао 1/2019 1/2019 УДК 351.75/.9:159.923 171-188
ç