Изабери језик:
Тема броја

‘’ПРВА ЈУГОСЛАВИЈА’’ СРПСКО ХТЕЊЕ ИЛИ МОРАЊЕ

ЛИБЕРАЛНО (МАСОНСКО) И РИМОКАТОЛИЧКО ЈУГОСЛАВЕНСТВО И СТВАРАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Сажетак

У чланку је реконструисан и систематизован утицај кључних идеологија либералног и римокатоличког “свјетоназора” на процес југославенског уједињења и стварања Краљевства СХС.

кључне речи:

Референце

  • АЈ, Збирка Хинка Кризмана (фонд 84), ф. 2, “Демократији Срба, Хрвата и Словенаца” – проглас, 1919.
  • Екмечић Милорад, н. д., 812–813.
  • Живојиновић Драгољуб, Лучић Дејан, Варварство у име Христово, Београд 1989, 216.
  • Живојиновић Д., Ватикан, Србија и стварање југословенске државе 1914–1920, Београд 1980, стр. 351–352.
  • Живојиновић Д., “Св. Столица и стварање југословенске државе”, Политички живот Југославије, Зборник радова, Београд, 1973, стр. 265-266.
  • Жутић Н., Нико Бартуловић – римокатолик четник, Београд, 2010.
  • Зечевић М., Словенска људска странка и југословенско уједињење 1917-21, Београд, 1973, стр. 209.
  • Матијевић З., „Католичка црква у Хрватској и стварање југославенске државе 1918–1921.године“, Повијесни прилози, 5, Загреб 1986, стр. 16.
  • Коларек Н., А. Бауер, Католички лист, 11. фебруар 1937.
  • Миховиловић Иве, Ватикан према нашем народу кроз хисторију, Загреб 1955, стр. 22.
  • Поповић Л., “Југословенство и Словенство”, Нова Европа, бр. 2, 11. јануар 1922.
  • Симић С., Ватикан и Југославија, Београд 1937, стр. 13. (забрањена књига од владе М. Стојадиновића).
  • Хрватска њива, бр. 14, Загреб 1918.
  • Шишић Ф., Документи о постанку Краљевине СХС 1914–1919, Загреб 1920, стр. 213–214.
  • Novak Viktor, Magnum crimen, Beograd 1948, str. 79.
  • Perković J., „Smjernice Katoličke akcije-Utisci s orlovskog sleta u Mariboru“, Vrhbosna, br. 15-18, 1920.
  • Rogošić R., Srpsko pravoslavlje, Split 1924.
периодика Национални интерес 3/2018 3/2018 УДК 94(497.1)“1918“ 41-63
ç