Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЛИБЕРАЛНИ НАЦИОНАЛИЗАМ: У ПОТРАЗИ ЗА ИЗГУБЉЕНИМ ИДЕНТИТЕТОМ

Сажетак

Аутори се руководе са три методе у изради овог ра­да. У првом делу примењују се дијалектички метод у анализи историјског развоја идеја нације и национа­лизма и компаративни метод у приступу теоријама национализма. Други и трећи део рада обухватају пресек компарације и анализе садржаја најзначајнијих истраживачких подухвата из области теорије либералног национализма. Аутори покушавају да образложе дискурс либералног национализма као један од најрелевантнијих одговора на кризу неолибералног концепта. Актуелност ове те­ме односи се на покушај ове струје мишљења да по­мири доскора супротстављене идеје либерализма и национализма.

кључне речи:

Референце

  1. Kimlycka, Will, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship, Oxford University Press, 2001.
  2. Мировић, Александра, Теоријска позиција Јиргена Хабермаса у процесу редефинисања и кориговања доминантног неолибералног модела демократије, Политичка ревија 01/2009, Институт за политичке студије
  3. Gellner, Ernest, Nationalism, Theory and Society, Vol.10, No. 6
  4. Habermas, Jurgen, Struggles for Recognition in the Democratic Constitu­tional State, стр. 106-148, у Multiculuralism,. Gutmann, Amy, Prin­ceton University Press, 1994.
  5. King, James, C., Nationalism, The American Journal of Sociology, Vol. 39. No. 3.
  6. Huntington, Samuel, Dead Souls-The Denationalization of American Eli­te, National Interest, Spring 2004, 2004.
  7. Радушки, Нада, Мултикултурализам и националне мањине у Војводини, Српска политичка мисао 4-2009, Институт за политичке студије
  8. Бодрожић, Ђуро, Порекло и етос српског национализма, Српска по­литичка мисао 4-2009, Институт за политичке студије
  9. Jamie Mayerfield, The Myth of Benign Group Identity: A Critique of Libe­ral Nationalism, Polity, Vol. 30, Palgraeve Macmillan Journals
  10. Тамир, Јаел, Либерални национализам, Филип Вишњић, Београд 2002.
  11. Miller, David, On nationality, Oxford University Press, 2003.
  12. Wirth, Louis, Types of Nationalism, The American Journal of Sociology, Vol. 41, No. 6.
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 323.1:329.12 187-200
ç