Изабери језик:
Тема броја

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА, ДЕМОКРАТСКИ ДЕФИЦИТ И ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАТИЈА

ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАТИЈА КАО ОСТВАРЕЊЕ СЛОБОДЕ

Сажетак

У овом раду се анализирају појмови либерализма и демократије који представљају компоненте либералне демократије, друштвено-политичког уређења које се сматра оптималним оквиром за институционализацију слободе. Либерална демократија та­ко по многима представља политички идеал који је однео превагу над осталим политичким идеологијама, и коме, сходно томе, треба тежити. Зато се сматра релевантним истраживање о томе шта чини суштину либералне демократије и на који начин, односно захваљујући којим механизмима, она успева да оствари овај циљ. Најпре се разматрају нормативна одређења либерализма и демократије тако што се показује у чему се састоје ова два учења , а затим се пока­зухе у каквом све односу могу бити ова два уређења. Циљ рада је да се на основу ових анализа покаже зашто се либерална демократија може сматрати оптималним правно-политичким поретком за остварење слободе, и које су то вредности и идеали оваквог уређења који имају ранг цивилизацијских тековина.

кључне речи:

Референце

  1. Мил, Џон Стјуарт, О слободи, ,,Филип Вишњић” , Београд, 1988.
  2. Мил, Џон Стјуарт, Разматрања о представничкој влади, Информатор, За­греб,
  3. Токвил, Алексис, О демократији у Америци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 2002.
  4. Сартори, Ђовани, Демократија – шта је то?, ЦИД, Подгорица, 2001.
  5. Бобио, Норберто, Либерализам и демократија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.
  6. Бобио, Норберто, Будућност демократије, ,,Филип Вишњић“, Београд, 1990.
  7. Чавошки, Коста, Могућности слободе у демократији, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, 1981.
  8. Чавошки, Коста, Проблем слободе у демократији“, у: Филозофске студије, стр. 3-69, 1973.
  9. Чавошки, Коста, Устав као јемство слободе, Институт за филозофију и друштвену теорију; ,,Филип Вишњић” , Београд, 1995.
  10. Берлин, Исаија, Четири огледа о слободи, „Филип Вишнић“, Београд, 1992.
  11. Хабермас, Јирген, Постнационална констелација, Откровење, Београд, 2002.
  12. Дал, Роберт, Демократија и њени критичари, ЦИД, Подгорица, 1999.
  13. Дал, Роберт, Увод у економску демократију, Савремена администрација, Београд, 1993.
  14. Хелд, Дејвид, Демократија и глобални поредак, ,,Филип Вишњић” , Београд, 1997.
  15. Пламенац, Џон, Демократија и илузија, ЦИД; Побједа, Подгорица, 2006.
  16. Ролс, Џон, Политички либерализам, ,,Филип Вишњић”, Београд, 1998.
  17. Канингам, Френк, Теорије демократије, ,,Филип Вишњић”, Београд, 2003.
  18. Васовић, Вучина, Савремене демократије, Службени гласник, Београд, 2006.
  19. Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  20. Видојевић, Зоран, Демократија на заласку, Службени гласник, Институт друштвених наука, Београд, 2010.
периодика Српска политичка мисао 4/2010 УДК: 321.7+329.12]:123 153-172
ç