Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

КУЛТУРНИ ОДНОСИ СР НЕМАЧКЕ И СРБИЈЕ – циљеви, правци и носиоци активности

Сажетак

У раду се са разних аспеката анализирају основне карактеристике и правци деловања спољне културне политике СР Немачке према Србији, те место, улога и значај који поједине културне институције, јавног и ‘’нејавног’’ сектора имају у остваривању циљева ове политике у циљу изградње, унапређења и побољшања међусобних културних, па тиме и политичких и економских односа и сарадње Србије и Немачке. У овом раду биће говора о појму, елементима, правцима деловања и карактеристикама спољне културне политике и организацијама које учествују у њеном спровођењу. Посебно је анализирана улога појединих носилаца немачке културе у иностранству, као посредничке институције Савезног министарства спољних послова СР Немачке које је задужено за осмишљавање и спровођење спољне политике.

кључне речи:

Референце

  1. Bound, K., Briggs, R., Holden, J., Jones, S., Cultural Diplomacy, Demos, London, 2007.
  2. Cummings Jr, M. C., Cultural Diplomacy and the United States Goverment: a Survey, Центар за уметност и културу, 2008.
  3. Драгићевић Шешић, М., Стојковић, Б., Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, Clio, Београд, 2003.
  4. Гавранов, В., Стојковић, М., Међународни односи и спољна политика Југославије, Савремена администрација, Београд, 1972.
  5. Haigh, A., Cultural diplomacy in Europe, Council of Europe, Strasbourg, 1974.
  6. Јовашевић, А., Улога Гете института у остваривању спољне културне политике Немачке према Србији, Београд, 2010.
  7. Културни и информативни центар СР Немачке, КИЦ Београд, Бео­град, 1983.
  8. Maass, K. Ј., Ziele und Instrumente der Auswaertigen Kulturpolitik, No­mos, Baden-Baden, 2009.
  9. Menschen bewegen Kultur und Bildung in der deutschen Aussenpolitik, Savezno ministarstvo spoljnih poslova, Berlin, ? БГ 2006.
  10. Nye Jr, S., „Soft power“, Foreign policy, 1990.
  11. Основни закон Савезне Републике Немачке, ГТЗ, Београд 2003.
  12. Павлица, Б., Привредни и политички односи Србије са Немачком, 1882-2005, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2008.
периодика Политичка ревија 4/2010 УДК: 351.85:327(430:497.11) 249-268
ç