Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ТРАДИЦИЈЕ, ИСТОРИЈЕ, КУЛТУРЕ

КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ НЕМАЧКЕ И СРБИЈЕ ИЗ УГЛА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак

Предмет овог рада је представљање спољне културне политике СР Немачке и организација које су њени носиоци према Србији кроз анализу карактеристика њене културне политике према различитим државама, а посебно места, улоге и значаја које поједине институције, као главни посленици немачке културе, имају у остваривању циљева ове политике и изградњи, унапређењу и побољшању међусобних културних односа и сарадње Србије и Немачке. У овом раду биће говора о појму, циљевима и карактеристикама и реализацији спољне културне политике СР Немачке уопште, и у односу на Србију. Анализирана је улога појединих организација као носилаца немачке културе у иностранству. Кроз опис и анализу активности ових организација добија се јаснија слика какву званичну државну спољну културну политику Немачка води према Србији и које су њене особености.

кључне речи:

Референце

  1. Allgemeine und Berufliche Bildung 2010.
  2. Bound, K., Briggs, R., Holden, J., Jones, S., Cultural Diplomacy, Demos, London, 2007.
  3. Cummings Jr, C., Cultural Diplomacy and the United States Goverment: a Survey, Centar za umetnost i kulturu, Beograd, 2003.
  4. Документ ‘’Спољна културна политика Концепт 2000’’, Берлин, 2000.
  5. Драгићевић Шешић М., Стојковић, В., Култура, менаџмент, анимација, маркетинг, Clio, Београд, 2003.
  6. Гавранов, В., Стојковић, М., Међународни односи и спољна полити­ка, Савремена администрациja, Београд, 1972.
  7. Haigh, A., Cultural diplomacy in Europe, Council of Europe, Strasbourg, 1974.
  8. Jанев, И., Перић, М., Дипломатија, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  9. Nye, Joseph, Soft power, Foreign policy, 80, 1990, pp. 153-171.
  10. Павлица, Б., Привредни и политички односи Србије са Немачком 1882-2005., Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2008.
  11. Висковић, И., Спољна политика, Репетиторијум, Београд, 2005.
  12. Визомирски, М. Џ., Шнајдер, С. П., Културна дипломатија, Балканкулт, Београд, 2006.
периодика Политичка ревија 3/2013 УДК: 351.85:327(430)(497.11) 41-62
ç