Изабери језик:
Тема броја

ПОГЛЕД СА ЛЕВИЦЕ – ПОГЛЕД НА ЛЕВИЦУ: ИСТОРИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ И ХОРИЗОНТ САГЛЕДАВАЊА САВРЕМЕНЕ ЛЕВИЦЕ

КРИЗА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И ПОВРАТАК ДРЖАВНОМ КАПИТАЛИЗМУ КАО ИЗАЗОВ ЗА ХУМАНИСТИЧКУ ЛЕВИЦУ

Сажетак

Криза неолиберализма је криза капитализма будући да неолиберални капитализам истрајава на цинизму слободног тржишта, односно сврхе профита, који под своје делање подастире: политику, етику, право и естетику. Сходно томе сваки разговор о јавном добру подређен је корпоративном интересу. Покушај повратка на државни капитализам предочава се као напор за спашавање капитализма што представља и пут изазова за хуманистичку левицу. Левица је изазвана да суштински преиспита онтологију капитализма: светост приватне својине, теорију експлоатације и савремене облике постварења.

кључне речи:

Референце

  • Бодријар Жан, Пакт о луцидности или интелигенција зла, Архипелаг, Београд, 2009.
  • Берч, Кин Михњенко, Влад, Успон и пад неолиберализма, Завод за уџбенике, Београд, 2012.
  • Видојевић Зоран, Демократија на заласку, Институт друштвених наука, Београд, 2010.
  • Греј Џон, Либерализам, ЦИД, Подгорица, 1999.
  • Делез Жил, Гатари Феликс, Анти-Едип, И.К. Зорана Стојановића, Ср. Карловци – Нови Сад, 1990.
  • Дерида Жак, Марксове сабласти, Службени лист СЦГ, Јасен, Београд,  2004.
  • Ludvig Von Mises, thhp: каталаксија: 2012/12/03 како је настао капитализам – приступ 12.12., 7:24.
  • Маркс Карл – Енгелс Фридрих, Дела, Институт за међународни раднички покрет, Просвета, Београд, 1988.
  • Mc Grew, Globalization and Teritorial Democracy, The Transformation of Democracy, Cambridge, 1997.
  • Пикет Тома, Капитал у XXI веку, Академска књига, Нови Сад, 2015.
  • Попер Карл, Отворено друштво и његови непријатељи, 1-2, БИГЗ, Београд, 1993.
  • Солтердијк Петер, Срџба и вријеме, Антибарбарус, Загреб, 1984.
  • Фридман Милтон, Слобода избора, Global Book, Нови Сад, 1996.
  • Фридман Милтон, Капитализам и слобода, Global Book, Нови Сад, 1997.
  • Хабермас Јирген, Техника и знаност као идеологија, Школска књига, Загреб, 1986.
  • Хабермас Јирген, Философски дискурс модерне, Глобус, Загреб, 1988.
  •  Хабермас Јирген, Есеји о Еуропи, Школска књига, Загреб, 2008.
  • Хабермас Јирген, Теорија комуникативног деловања I и II, Академска књига, Нови Сад, 2017.
  • Хобсбаум Ерик, Глобализација, демократија и тероризам, Архипелаг, Београд, 2008.
  • Хоркхајмер Макс, Критика инструменталног ума, Глобус, Загреб, 1988.
  • Џин Шаул, «Поразити неолиберализам – марксистичка интернационалистичка перпскетива и програм», Кин Берч и Влад Михњенко, Успон и пад неолиберализма, Завод за уџбенике, Београд, 2012.
  • Чомски Ноам, Моћ и терор, Наклада Јесенски и Турк, Загреб, 2003.
периодика Национални интерес 2/2019 2/2019 УДК 330.831+330.342.14 19-35
ç