Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

КРИЗА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: УНУТРАШЊA И СПОЉНОПОЛИТИЧКA ДИМЕНЗИЈА – Европској Унији је потребна терапија

Сажетак

У време када Република Србија чини огромне напоре да, са једне стране, испуни све постављене критеријуме (Копенхагенске и друге) Европске уније и отвори, а затим и затвори 35 преговарачких поглавља, као услова за пријем у ЕУ (оријентационо 2025. године), Европска унија пролази кроз турбулентни период развоја, са изазовима нових унутрашњих подела и груписања, са кризом институција и са смањеним утицајем у глобалним геополитичким односима у глобализованом свету. Да ли ће се Европска унија (после изласка Велике Британије 2019. године) и решавања кризних питања односа према незаустављивом таласу избеглица, економске кризе у неколико земаља, као и покушаја сецесије Каталоније, прегруписати у три круга земаља или довести у питање опстанак ове велике економске и политичке интеграције са око пола мијлијарде становника? О конкретним проблемима Европске уније и њених најважнијих институција говори се у овом прилогу, са навођењем бројних слабости и недоречености позиционирања ЕУ у међународним односима, опортунизма у одлучивању и стављања ЕУ у службу обезбеђивања глобалне геополитичке доминације САД и НАТО, као средства за реализацију такве политике.

кључне речи:

Референце

    1. Првуловић Владимир, Српски национални интерес, Издавачка кућа Прометеј, Нови Сад, 2018.
    2. Јовановић Мирослав Н., „Крај европског сна?“, у зборнику Свет и нове геополитичке парадигме, књига 5, Институт за политичке студије, Београд, стр. 235-269.
    3. Дрикс Пол, „Лажни покер као метода владања у Белгији“, Le monde diplomatique, на српском језику, стр. 4-5, бр. 33, 2018.
    4. Ковачевић Филип, „НАТО и савремена европска геополитика“, у зборнику Свет и нове геополитичке парадигме, књига 5, Институт за политичке студије, Београд, стр. 215-235.
периодика Национални интерес 1/2018 УДК 316.4.054(4-672EU) 85-112
ç