Изабери језик:
Тема броја

ЗАШТИТА ПОСЕБНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД

КОНТАКТИ ДЕЦЕ СА РОДИТЕЉИМА ЛИШЕНИМ СЛОБОДЕ – ИЗАЗОВИ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19

Сажетак

Одслужење затворске казне представља изазован период, како за оног ко служи казну, тако и за чланове његове породице, а нарочито децу. Бројна истраживања показују да су ова деца изложена вишеструким ризицима, а један од ризика јесте прекид контаката, а самим тим и односа детета са родитељем који је на одслужењу затворске казне. Неки од разлога за то могу бити финансијске или организационе природе, неразрешен однос или љутња детета према родитељу. Такође, политике посете затворима нису прилагођене овој врсти контакта и не одражавају потребе деце. Потребе ове деце често остају невидљиве и непрепознате и ван надлежности кривично-правног система.
Напред наведени изазови су постали комплекснији током пандемије КОВИД 19, која је актуелна више од годину дана. У Србији је овај период обележило, између осталог, и увођење ванредног стања. Као реакција на здравствене ризике, затвори су предузели мере које су подразумевале обустављање посета, а потом реализовање посета уз строго придржавање епидемиолошких мера које подразумевају и физичку дистанцу. Све ово се рефлектовало на контакте деце са родитељима лишеним слободе.
Предмет рада биће представљање резултата истраживања које се бавило начином одржавања контаката и превазилажењем изазова у одржавању ових контаката током пандемије КОВИД 19 у установама за извршење кривичних санкција у Србији. Рад има за циљ да укаже на значај очувања породичних веза, а са нагласком на потребе и права деце и у периоду кризе.

кључне речи:

Референце

  • Braman D. (2004) Doing time on the outside: Incarceration and family life in urban America. University of Michigan Press
  • Child Rights Connect Working Group on Children of Incarcerated Parents with the support of Penal Reform International https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/05/Covid19-and-CIP-May-2020.pdf, посећено 8.7.2021. године
  • Dallaire D. H. (2007). Children with incarcerated mothers: Developmental outcomes, special challenges, and recommendations. Journal of Applied Developmental Psychology, 28, 15–24. doi:10.1016/j.appdev.2006.10.003
  • Davis, L., & Shlafer, R. J. (2017). Mental health of adolescents with currently and formerly incarcerated parents. Journal of adolescence, 54, 120–134. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2016.10.006
  • Geller, A., Garfinkel, I., & Western, B. (2011). Paternal incarceration and support for children in fragile families. Demography, 48(1), 25–47. https://doi.org/10.1007/s13524-010-0009-9
  • Glaze L, Maruschak L. (2008) Parents in prison and their minor children. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics
  • Haskins, A. R. (2014). Unintended consequences: Effects of paternal incarceration on child school readiness and later special education placement. Sociological Science, 1, 141-158.
  • Lopoo L, Western B. (2006) Incarceration, marriage, and family life. In: Western B, editor. Punishment and inequality in America. Russell Sage; New York
  • Minson, S. (2021) The impact of COVID-19 prison lockdowns on children with a parent in prison. Centre for Criminology University of Oxford
  • Murray, J., Farrington, D.P., Sekol, I. and Olsen, R.F. (2009), Effects of parental imprisonment on child antisocial behaviour and mental health: a systematic review. Campbell Systematic Reviews, 5: 1-105. https://doi.org/10.4073/csr.2009.4
  • Stevanović , I.,  Međedović, J., Petrović, B., Vujičić, N. (2018) Ekspertsko istraživanje i analiza povrata u Republici Srbiji; Institut za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd, Republika Srbija
  • Travis, J., Western, B., & Redburn, F. S. (2014). Consequences for health and mental health. In The growth of incarceration in the United States: Exploring causes and consequences (pp. 202-232). Washington, DC: The National Academies Press. doi:10.17226/18613
периодика Социјална политика 2/2021 2/2021 УДК 364.642:343.26-052-053.5/.6(497.11) 89-102
ç