Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

КОНФЛИКТНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ПОТИСНУТОГ ИСЛАМИСТИЧКОГ ЕКСТРЕМИЗМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Сажетак

У раду се анализира конфликтни потенцијал верске компоненте екстремизма косовских Албанаца у врло сложеном и изнијансираном миљеу јужне српске покрајине. Као иницијална тешкоћа приликом елаборације овог феномена јавља се недвосмислена корелација овог екстремистичког партикуларитета са етнонационализмом. Ипак, како је вокацијска тема овог рада окренута ка анализи исламистичког екстремизма на КиМ, неопходно је дати генезу кокетирања албанског етноса на Косову и Метохији са екстремистичким тумачењем присталица најмлађег монотеизма на овом простору и то кроз процес исламизације и албанизације и контроверзеоко исламистичке компоненте у доктринарним документима и спровођењу начела Прве и Друге Призренске лиге. Савремени контекст проблема анализиран је кроз исламистичке тенденције на КиМ оличене у деловању тзв. светих ратника у терористичким активностима ОВК, док се кроз исламизам под огртачем тзв. хуманитарних организација даје преглед постратног експанзивног ширења најрадикалнијег огранка сунитског ислама на КиМ.

кључне речи:

Референце

  1. Bax, Mart, „Religious regimes and state-formation“,Toward a research perspective, Anthropological quartely, 60 (1), 1987.
  2. Богдановић, Димитрије, Књига о Косову, Народна књига и Војноиздавачки завод, Београд, 1999.
  3. Gall, Carlota: How Kosovo Was Turned Into Fertile Ground for ISIS, Extremist cleric secretive associations funded by Saudis and others have transformed a once-tolerant Muslim society into a font of extremism, The New York Times, May 21, 2016.
  4. Гаћиновић, Радослав, „Косово и Метохија – Изазови и одговори“, Тематски зборник: Космет – Гордијев чвор, (прир. Ј. Ћирић), Институт за упоредно право, Београд, 2008, (21-52).
  5. Gordon, Russell:Behind Kosovo’s Façade, Интернет сајт: http://www.serbianna.com/columns/gordon/004.shtml 21/12/2016
  6. Деспотовић, Љубиша, Глобализација и геополитика идентитета, Каирос, Сремски Карловци, 2017.
  7. Деспотовић, Љубиша, Српска геополитичка парадигма: прилози за заснивање примењене геополитике, Сремски Карловци, Каирос, 2012.
  8. Đentile, Emilio, Religije i politike, između demokratija i totalitarizma, Biblioteka XX vek, Beograd, 2009.
  9. Ђорђевић, Владан, Арнаути и велике силе, Београд 1913.
  10. Елзесер, Јирген: Џихад на Балкану – Како је џихад стигао у Европу (Свети ратници и тајне службе на Балкану), Београд, Јасен 2006.
  11. Ismajli, Rexhep, „Albanians and Southeastern Europe (Aspects of Identity)“, у: D. Janjić i S. Maliqi (eds.), Conflict or Dialogue: Serbian-Albanian Relations and Integration of the Balkans, Open University, Subotica, 1994.
  12. Јевтић, Мирољуб, „Прерастање албанског сецесионизма у антиалбански покрет“, Страни правни живот, (96-114).
  13. Јовановић, М. Јован, Јужна Србија од краја XVIII века до ослобођења, Београд 1941.
  14. Потежица, Оливер, Вехабије, између истине и предрасуда, Филип Вишњић, Београд, 2007.
  15. Poulton, Hugh, Suha Taji-Farouki (ur), Muslim identity and the Balkan state, London: Hurst, 1997.
  16. Радонић Јован, Римска Курија и јужнословенске земље од XVI do XIX века, Српска академија наука, Одељење друштвених наука, књига 3, Београд, 1950.
  17. Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein, The Islamic Roots of Democratic Pluralism, Oxford University Press, 2001.
  18. Симеуновић, Драган: Тероризам: општи део, Правни факултет, Београд, 2009.
  19. Симић, Предраг, Пут у Рамбује: Косовска криза 1995-2000. http://www.rastko.rs/kosovo/delo/12517 (21/12/2016.)
  20. Simcox Robin, European Islamist Plots and Attacks Since 2014 – and How the U.S. Can Help Prevent Them, Backgrounder, No 3236, The Heritage Foundation, 2017.
  21. Стојанчевић, Владимир, Јужнословенски народи у Османском царству од Једренског мира 1829. до Париског конгреса 1856. године, Београд, 1971.
  22. Суботић, Милован, Екстремизам под окриљем религије – исламистички екстремизам на примерима БиХ и Р. Србије, Медија центар Одбрана и Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2015.
  23. Суботић, Милован, „Исламистички екстремизам као парадигма верски фундираног насиља“, Поља геополитике – зборник радова, (приредили Љ. Деспотовић, В. Конатар), Култура – полис: Факултет за европске правно политичке студије, Нови Сад, 2017, (215-229).
  24. S. Department of State, Chapter 2, Country Reports: Europe – Kosovo, Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, Country Reports on Terrorism, 2016.
  25. Тричковић, Р, „У сусрет најтежим искушењима: XVII век“, у: Косово и Метохија у српској историји, Београд, 1989.
  26. Фонд стратешке културе, ел. издање: http://www.fsksrb.ru/kljucna-rec/zajednicki-komitet-saudijske-arabije-za-pomoc-na-kosovu-i-ceceniji/ 11/10/2017
  27. Hofbauer, Hannes, Eksperiment Kosovo, Povratak kolonijalizma, Albatros plus, Biblioteka Chronogram, Beograd, 2009.

   

периодика Политика националне безбедности 2/2017 УДК: 28-184.25+323.14+327.88 (497.115) 143-157
ç