Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

КОНЦЕПЦИЈА ИСЛАМСКОГ ПОГЛЕДА НА РЈЕШАВАЊЕ КОНФЛИКТА У НОВОЈ АРХИТЕКТУРИ БАЛКАНСКОГ РЕГИОНА

Сажетак

Историјски посматрано људска цивилизација је у суштини саздана од већих или мањих конфликтних стања која су до те мјере продуковала односе између супростављених страна да су се најчешће окончавала врхунцем конфликтне усијаности, односно ратом. Разни су интереси доводили и до разних конфликтних стања. Посматрајући суштину насталих конфликтних стања као и његову позадину уочавају се интереси као основна полазишта у доласку до конфликт­них стања. Како кроз дубљу и ближу историју, а и данас у времену у којем ми живимо један из мноштва узрока који се издваја и који је потицао настанак конфликтних односа и реализације истих јавља се идеолошко вјерска свијест одно­сно религија. Управо тај аспект конфликтног стања базираног на религијским интересима, и на подручју Балканское региона јесте фактор у овом раду којег ћемо анализирајући, суштински указати на његов значај у рјешавању конфликата у новој архитектури Балканског региона.

кључне речи:

Референце

  1. Мирољуб Јевтић, Религија и политика – увод у политикологију религије, Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, Београд, 2002.
  2. Пинкас Зебулон, Жута јабука и други знакови, Културно умјетничко друштво „Гајрет“, Пурачић, 2009.
  3. Мирољуб Јевтић, Савремени џихад као рат, „Никола Пашић“, Београд, 2001.
  4. Магистарски рад, Мехмедалија Нухић, Третман вјерског екстремизма у међународном праву оружаних сукоба са посебним освртом на исламски фундаментализам, Слобомир П Универзитет, Бијељина, 2009.
  5. Драган Новаковић, Школство исламске заједнице, ЈУНИР, Ниш, 2004,
  6. Под лупом, Људска права 1991-95. Фонд за хуманитарно право, Београд, 1997.
  7. Јединство православних Словена, књига прва, припремио Зоран Милошевић, Филозофски факултет, Источно Сарајево, 2006.
  8. Војна енциклопедија, друго изд., књ. 10, ВИЗ, Београд, 1975.
  9. Унија, Политика Римокатоличке цркве према npaвoславним Словенима, приредио др. Зоран Милошевић, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  10. Маријан Корошић, Југословенска криза, Напријед ЕИЗ, Загреб, 1988.
  11. http://www.IPCSA.ba/konjic_uvodno_i zlaganje.php (фуснота 8);
  12. Србија и Средња Европа, на хттп://www.песцаник.нет/цонтент/виеw/940/85/ (фуснота 12, 17 и 19);
  13. http://srwikipedia.org/wiki/%d0%9D%D0…(фуснота 14.);
  14. http://147.91.230.48/ifdt/izdanja/casopisi/ifdt/XVI/d05/document (фуснота 22).
периодика Национални интерес 2/2010 УДК: 327.5(497):28 127-148
ç