Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ

КО СУ ДАНАС СРПСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ (феноменолошки оглед)

Сажетак

Одмах на почетку свога рада ауторка упозорава на чињеницу да је данас мало шта још остало од већ класичне „дефиниције“ интелектуалца која je незамислива без интелектуалне слободе, подразумевајући као руководеће следећe начело мишљења и деловања, не одустајати од рационалног приступа, неутралне дистанце и сталне упитности спрам свега што нас окружује. Истичући да су моралност, етичност, приврженост идејама истине, правде, хуманости и солидарности предуслови сваке истинске интелектуалне (нарочито: научне) делатности, она с правом закључује како валидност и истинитост научног става не одређује би­ло чија идеолошко-политичка припадност, већ сасвим обрнуто – усвајање научне истине представља један од битних услова политичке и свеколике прогресивности. Проводећи детаљну анализу саме феноменологије збиље српског транзиционог друштва, свеопшту политизацију друштва, слом друштвених вредности, крах морала, етике, стваралаштва, кризу људског интегритета и субјектности, с нагласком на делатност тзв. независних интелектуалаца и невладиних организација, ауторка оставља „отвореним“ значајно питање: да ли се и чиме се данас уопште може „одбранити“ схватање пнтелектуалца као заговорника критике, истином обавезане јавности?

кључне речи:

Референце

  1. Вукомановић, Милан: „Српска православна црква – препрека модернизацији државе и друштва“, Интервју, 4. март 2006, www.nedimsejdinovic.com
  2. Живковић, Гордана: Црква и криза политичке заједнице, Центар за хришћанске студије, Београд, 2006.
  3. Живковић, Гордана: Црква и невладине организације, Центар за хришћанске студије, Београд,
  4. Између ауторитаризма и демократије: Србија, Црна Гора, Хрватска, Књ.2, Цивилно друштво и политичка култура, уредник Драгица Вујадиновић, Београд, Цедет, 2004.
  5. Клаус, В: „Интелектуалци и социјализам – пола века касније“, Нова српска политичка мисао, 2005, вол. 10, бр.1-4.
  6. Carnap, Rudolf: Der logische Aufbau der Wеlt, Berlin.
  7. Нове елите u национална идеологија, Србија 2007: Самоизолацијареалност u циљ, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2008.
  8. Правосалвни талибани, http://forum.b92.net
  9. Радун, Бранко: Црква и Меморандум, дебате, Црква u политика, Нова српска политичка мисао, 2006.
  10. Србија 2007: Самоизолација – реалност и циљ, Хелсин­шки одбор за људска права у Србији, Београд, 2008.
  11. Трибина о улози интелектуалаца у Српској православној цркви, Глас јавности, 30.01.2003.
периодика Национални интерес 2/2013 УДК 316.344.42(497.11) 255-272
ç