Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

КЉУЧНИ ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

На основу искустава из новије прошлости, посебно од 2000. године, може се закључити да је утицај страног фактора на централном Балкану био веома изражен и увек је био повезан са геополитичким, економским, војним и другим интересима који су кроз различите форме и облике вршили перманентни утицај на стабилност политичког система Републике Србије и већине земаља у њеном ближем окружењу. Међутим, на даљи развој политичког система Републике Србије константно утичу интеракције чинилаца политичке власти и народа унутар саме државе, што се дефинише заједничким именитељем „унутрашња политика”. Међутим, на исту ту унутрашњу политику утичу спољашњи фактори, првенствено из земаља региона. Ови спољни фактори рефлексивно усмеравају своја интерна политичко-социолошка дешавања на ток живота и одвијања свеукупних друштвених процеса у Републици Србији. Ефекте тих дешавања осећамо интензитетом којим дескриптивна свест не може да перцептује. Степен демократског развоја државе, изградња и јачање политичке културе нације есенцијална су основа даљег прогресивног кретања политичке реалности савременог друштва у Републици Србији, што директно имплицира осликавање флуентних параметара узлазне физиономије политичког живота и државног уређења Републике Србије, што је свакако императив данашњице, од националног интереса. Међународни односи у региону су стабилна и значајна кордината за економску, безбедносну, социјалну и културну стабилност, јер од међународних комплементарних кордината условљен је даљи развој политичког система Републике Србије.

кључне речи:

Референце

  • Баста Флајнер Лидија, Политика у границама права, ЈП Службени гласник, Београд, 2012.
  • Васовић Вучина, Павловић Вукашин, Посткомунизам и демократске промене, Југословенско удружење за политичке науке – Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2002.
  • Голубовић Загорка, Глас у јавности како постати грађанин, МостАрт, Земун, 2016.
  • Диркем Емил, Друштво је човеку бог, Институт за социолошка истраживања – Филозофски факултет Београд, 2007.
  • Ђукић Весна, Држава и култура, Институт за позориште, филм, радио и телевизију – Факултет драмских уметности, Београд, 2010.
  • Киш Јанош, Савремена политичка филозофија, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 1998.
  • Првуловић Владимир, Савремени политички системи, Мегатренд универзитет, Београд, 2012.
  • Станчетић Веран, Реформа управљања у савременој држави – Развојни и демократски потенцијали децентрализоване државе, ЈП Службени гласник, Београд, 2012.
  • Стојиљковић Зоран, Политичка социологија савременог друштва, Завод за уџбенике Београд, Београд, 2014.
  • Dahl Robert A., On Democracy, New Haven, CT: Yale University Press, 1998.
  • Krivokapić Nataša, „Principi demokratije kao stubovi savremenog demokratskog društva”, Sociološka luča, Filozofski fakultet Nikšić, Studijski program za sociologiju, Društvo sociologa Crne Gore, 8(2), 2014, стр. 25‒37.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 321.01(497.11) 217-232
ç