Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

КИНЕСКА ДИСКРЕТНА ГЕОПОЛИТИЧКА ТРАНСГРЕСИЈА КА БАЛКАНУ И БЕЗБЕДНОСНИ ИДЕНТИТЕТ СРБИЈЕ

Сажетак

У раду ћемо настојати да прикажемо кинеску дискретну геополитику наступања према региону Источне и Југоисточне Европе, а у склопу ње нарочито према Балкану и Србији дефинишући такву политику као стратешко партнерство. Дискретна геополитика стрпљиве и постепене инфилтрације у означене регионе Европе ићи ће класичном методологијом геополитике: у првом кораку кроз економско финансијске аранжмане и сарадњу, а затим преко све нарастајућег политичког утицаја, да би се на крају нарочито према Србији продубила у смеру безбедносне и војне сарадње, која ће тек у наредном периоду добијати на значају и интезитету.

кључне речи:

Референце

  • Арежина Сања, „Кинеска „офанзива шарма“ на Централну и Источну Европу“, у зборнику Поља геополитике (ур. Љ. Деспотовић и В. Конатар), ФЕППС, Нови Сад, 2017.
  • Арежина Сања, „Кинески „Нови пут свиле” и Балкан“, Култура полиса, година 12, Посебно издање, Нови Сад, 2015.
  • Бергстен Ф., Фримен Ч., Ларди Н., Мичел Д., Успон Кине, Службени гласник, Београд, 2011.
  • Гајић Александар, „Између Евроатлантизма и Евроазијства, положај савремене Србије“, Култура полиса, посебно издање, Нови Сад, 2015.
  • Гаћиновић Радослав, „Одговорност државе за изградњу и функционисање антитерористичког система“, у зборнику Поља геополитике (ур. Љ. Деспотовић и В. Конатар), ФЕППС, Нови Сад, 2017.
  • Гаћиновић Радослав, „Спречити потапање Србије у Атлантику“, Култура полиса, година 12, Посебно издање, Нови Сад, 2015.
  • Деспотовић Љубиша, „Антиномије националне (не)моћи: глобализацијски и геополитички контекст националне безбедности», Политика националне безбедности, бр. 2/2016, ИПС, Београд.
  • Деспотовић Љубиша, Глобализација и геополитика идентитета, Каирос, Сремски Карловци, 2017.
  • Деспотовић Љубиша, Конструкција и деконструкција идентитета, ФЕППС, Нови Сад, 2014.
  • Драгишић Зоран, „Безбедносни идентитет Балкана и ЕУ“, у зборнику Поља геополитике (ур. Љ. Деспотовић и В. Конатар), ФЕППС, Нови Сад, 2017.
  • Жерне Ж., Кинески свет, Клио, Београд, 2007.
  • Кицошев С., Азија, државе и регије, Институт за географију, Нови Сад, 1996.
  • Миршајмер, Џ., Трагедија политике великих сила, Чигоја, Београд, 2017.
  • Симић Драган, Живојиновић Драган, Јовић Никола (ур.), Сједињене Америчке Државе и изазивачи, ФПН, Београд, 2015.
периодика Политика националне безбедности 2/2018 2/2018 УДК: 327::911.3(510:497)]:355.02(497.11) 31-40
ç