Изабери језик:
Тема броја

ПОГЛЕД СА ЛЕВИЦЕ – ПОГЛЕД НА ЛЕВИЦУ: ИСТОРИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ И ХОРИЗОНТ САГЛЕДАВАЊА САВРЕМЕНЕ ЛЕВИЦЕ

КАРЛ МАРКС КАО ПРЕТЕЧА ТЕОРЕТИЧАРА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

У раду се аргументује теза да је један од оних теоретичара који су уочили процес глобализације, био управо Карл Маркс. Насупрот њему, многи савремени мислиоци су сматрали да је глобализација наступила с падом Берлинског зида (нпр. Гиденс), не увиђајући да је то заправо дуготрајан историјски процес. Тај процес Маркс везује за капиталистичко друштво и за потребу ширења тржишта изван националних граница, с циљем остваривања већег профита. То наравно делује и на све остало што би спадало у идејну надградњу.

Према томе, глобализација није процес кога озбиљни научници нису могли да предвиде, већ се ради о процесу који је Маркс предвидео још у XIX веку, терминолошки га означавајући као космополитизам.

кључне речи:

Референце

  • Гиденс Ентони, Социологија, ЦИД, Подгорица, 1998.
  • Зиновјев Александар, Запад – феномен западњаштва, Наш дом, Београд, 2002.
  • Иглтон Тери, Зашто је Маркс био у праву, Плато, Београд, 2016.
  • Мајор Фредерико у сарадњи са Тангијаном, Семом, UNESCO: идеал и акција — актуелност једног визионарског текста, Завод за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.
  • Маркс Карл,  “Предговор“ за Прилог критици политичке економије, Култура, Београд, 1960.
  • Маркс Карл, Енгелс, Фридрих, Манифест комунистичке партије, Слобо љубве, Београд, 1982.
  • Маркс Карл, Најамни рад и капитал, Mediterran Publishing, Нови Сад, 2017.
  • Митровић Љубиша, Р.  Друштвене промене и актери: социолошки огледи и расправе о савременој левици, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 1999.
  • Рицер Џорџ,  Савремена социолошка теорија и њени класични корени, Службени гласник, Београд, 2009.
  • Смиљковић Радош, Глобализација и насиље, Књижевне новине, Totall Com a.d, Београд, 2002.
  • Смиљковић Радош Љ,  “Морално-економска криза буржоаске рестаурације у Србији и одговорност елите моћи”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 2/2011, стр. 125-158.
  • Хатон Вил, Гиденс, Ентони, На ивици: живети са глобалним капитализмом,  Плато, Београд, 2003.
  • Шуваковић Урош, Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених промена,  Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2014.
  • Beck Ulrich, What is Globalization?,  Polity Press, Cambridge, 2000.
  • Standing Guy, The Precariat: the new dangerous class,  Bloomsbury Academic, London, 2011.
  • Šuvaković Uroš V, Baljošević, Stevan Z, Obradović, Žarko V. “Smallpox and globalization or the first achieved plannetary goal”, Vojnosanitetski pregled, Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane Srbije, Beograd, br. 3/2014, pp. 301-306.
периодика Национални интерес 2/2019 2/2019 УДК 141.82 Marx K.:316.32 79-90
ç