Изабери језик:
Тема броја

ЗАШТИТА ПОСЕБНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД

КАРАКТЕРИСТИКЕ ФУНКЦИОНИСАЊА ПОРОДИЦА ДЕЦЕ С ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ У ВРЕМЕ КРИЗЕ

Сажетак

У раду се теоретски елаборирају карактеристике функционисања породица деце с тешкоћама у развоју с посебним освртом на њихово свакодневно функционирање у време посљедње кризе из које су, по свему судећи произашле, многе негативне промене које су имале неповољан учинак на живот свих људи. Такођер кроз емпиријско истраживање које је посебно фокусирано на права и положај деце с тешкоћама у развоју и њихове чланове породица настоји се указати на њихов неравноправан положај и прије посљедње кризе.

кључне речи:

Референце

  • Čudina Obradović Mira, Obradović Josip, „Psihologija braka i obitelji“, Zagreb: Golden Marketing – Tehnička knjiga, 2006
  • Gadžo-Šašić Sabira, „Socijalni rad s osobama s invaliditetom“, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2020
  • Gadžo-Šašić Sabira, „Socijalni rad i socijalni razvoj: izazovi i mogućnosti u prvim decenijama 21. vjeka“, DHS, Tuzla,, 2018, str. 387-400
  • Gatarić Tanja, „Porast nasilja u porodici tokom pandemije“, 2020, preuzeto sa: BiH: Porast nasilja u porodici tokom pandemije, preuzeto sa: https://ba.voanews.com/a/bih-nasilje-u-porodici-pandemija/5476868.html
  • Imširagić Amra, Hukić Đana, „Roditelji-odgajatelji djece s teškoćama u razvoju“, Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu, 2010,  str.  9-18
  • Ivanović Vesna „Pojam krize: konceptualni i metodološki aspekti“, Međunarodne studije, Zagreb, 2014, str. 9-29
  • Jugović Aleksandar, Brkić Miroslav „Socijalni rad u Srbiji u kontekstu ekonomske krize i društvene transformacije“, Letopis socijalnog rada, Zagreb, 2013, str. 91-112
  • Jusufbegović Sanja, „Emocionalna podrška obitelji dece s teškoćama u razvoju“, 2017, preuzeto sa: https://www.poliklinika-djeca.hr/za-roditelje/stresni-dogadaji/emocionalna-podrska-obitelji-djeteta-s-teskocama-u-razvoju/
  • Kovačević Simona Anikca, „Evalvacija postojećih mera i usluga namenjenih porodicama dece sa smetnjama u razvoju“, Socijalna politika br. 03, 2020, str. 37-50
  • Lakićević Mira, „Socijalna integracija osoba sa invaliditetom“, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2012
  • Leutar Zdravka, Starčić, Tanja, „Partnerski odnosi i dijete s poteškoćama u razvoju“, Letopis socijalnog rada 2007, 14 (1), str. 27-58
  • Masulani-Mwale i sur.,“ Parenting children with intellectual disabilities“, Malawi: the impact that reaches beyond coping? Child: care, health and development, 42, 6, 2016, str. 871–880
  • Milić Babić Marina, „Obiteljska kohezivnost u obiteljima djece s teškoćama u razvoju“, Nova prisutnost 10, 2012, str. 207-224
  • Mitić Marija, “Hraniteljstvo kao izazov”, Familia, Beograd, 2007
  • Mitić Marija, “Porodica i stres”, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta, Beograd, 1997
  • Parlament FBiH, „Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa decom“,“Sl. list FBiH”, br. 36/99, 1999
  • Rosić Vladimir,  „Odgoj, obitelj, škola“, Mala enciklopedija odgoja, Rijeka: Žagar, 2005
  • Tonković Aleksandra, Pongračić Luka, Vrsalović Predrag, „Delovanje pandemije Covid-19 na obrazovanje diljem sveta“, Časopis za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama, Slavonski Brod, 2020, str. 121-134
  • UN, „Konvencija o pravima osoba s invaliditetom“, 2006
  • Zambrano, María, „La vida en crisis”, u: Hacia un saber sobre de alma, Alianza editorial, Madrid, 1987
периодика Социјална политика 2/2021 2/2021 УДК 316.356.2-053.2-056.36 47-65
ç