Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЈУЖНИ ТОК И АЛТЕРНАТИВНИ ПУТЕВИ СНАБДЕВАЊА ЕНЕРГЕНТИМА НА БАЛКАНУ

Сажетак

Рад настоји да прикаже и анализира конкурентске пројекте цевовода на Балканском полуострву, те да их стави у контекст идентификованих и супротстављених енергетских стратегија Европске уније и Русије. Све веће значење енергетске безбедности, потребе диверзификације снабдевања, нове руте за снабдевање великих потрошача у централној и западној Европи и нови замах Русије као „енергетског гиганта“, те стратешка позиција Балкана између великих изворишта фосилних горива и великих тржишта, дају наговештај енергетске трке, која се већ одвија између кључних играча у овој области. Рад садржи преглед и анализу реализованих и планираних гасовода и нафтовода у овом делу Европе, те изводи закључке о значају енергетске трке за Србију, али и Балкан као транзитни регион у целини.

кључне речи:

Референце

  1. A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy, European Council, Brussels, 2003.
  2. Antevski, Miroslav, Vesić, Dobrica, Kontić, Ljiljana, „Regional and International Aspects of Energy Security”, International Problems, Vol. LXIII, No. 2/2011, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2011.
  3. Bahgat, Gawdat, „North Africa and Europe: Energy Partnership”, OPEC Energy Review, Vol. 33, No. 3-3, Vienna, 200
  4. Бариш, Катинка (ур.), Цевоводи, политика и моћ, Европски покрет у Србији, Београд, 2009.
  5. Бжежински, Збигњев, Велика шаховска табла, ЦИД Подгорица, 2001.
  6. Гец Роналд, „Трка у цевоводима између ЕУ и Русије“, у: Катинка Бариш (ур.), Цевоводи, политика и моћ, Европски покрет у Србији, Београд, 2009, стр. 100.
  7. Green Paper: A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, Commission of the European Communities, Brussels, 2006.
  8. Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels, 2010.
  9. Клотин, Кристијан, Пајпер, Џефри: „Енергетски дијалог ЕУ – Русија“, у: Катинка Бариш (ур.), Цевоводи, политика и моћ, Европски покрет у Србији, Београд, 2009.
  10. Косачев, Константин, „Да ли имамо заједничку будућност у енергији?“, у: Катинка Бариш (ур.), Цевоводи, политика и моћ, Европски покрет у Србији, Београд, 2009.
  11. Metais, Raphael, Ensuring Energy Security in Europe: The EU between a Market-based and a Geopolitical Approach, EU Diplomacy Paper 03/2013, College of Europe, Bruges, 2013.
  12. Noreng, Oystein, “Energy Security for Europe: A choice of Suppliers and Partners”, in: Gunnar Fermann (ed.), Political Economy of Energy in Europe, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2009.
  13. Prague Summit Southern Corridor Declaration, доступно на: http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/press-releases/declaration—prague-summit–southern-corridor–may-8–2009-21533/, последњи пут приступљено 23. 03. 2014. године.
  14. Ralchev Stefan, Energy in the Western Balkans: A Strategic Overview, Institute for Regional and International Studies, Sofia, 2009.
  15. Рапаић, Стеван, „Тржиште енергената у Европској унији и интереси Србије“, Међународни проблеми, вол. LXI, бр. 4, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2009.
  16. Рељић, Душан, „Западни Балкан у троуглу САД – ЕУ – Русија“, Међународна политика, год. LX, бр. 1134, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2009.
  17. Рељић, Душан, Русија и Западни Балкан, ISAC fund, Београд, 2009.
  18. Симурдић, Милан, Енергетска политика ЕУ, Западни Балкан, Србија, Београдска отворена школа, Београд, 2009.
  19. Симурдић, Милан, „Руска енергетска политика и Балкан“, у: Енергија у Југоисточној Европи, Шести извештај у оквиру пројекта „Праћење руско-српских односа“, ISAC Fund, Београд, 2009.
  20. Тренин, Дмитри, „Геополитика енергије у односима Русије и ЕУ“, у: Катинка Бариш (ур.), Цевоводи, политика и моћ, Европски покрет у Србији, Београд, 2009.
  21. Cameron, Fraser, „The Politics of EU – Russia Energy Relations“, у: Kim Talus, Piero Luigi Fratini (eds.), EU – Russian Energy Relations, Euroconfidentiel, Brussels, 2010.
  22. Commission staff working document – Accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Directive 2004/67/EC on security of gas supply, Commission of the European Communities, Brussels, 2009.
  23. Country analysis briefs: Russia, U.S. Energy Information Administration, 2013. Доступно на: http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=rs, последњи пут приступљено 23. 03. 2014.

   

периодика Политика националне безбедности 1/2014 УДК 622.691:[327:911.3(497) 123-139
ç