Изабери језик:
Тема броја

‘’ПРВА ЈУГОСЛАВИЈА’’ СРПСКО ХТЕЊЕ ИЛИ МОРАЊЕ

ЈУГОСЛАВИЈА И (НЕ)МОГУЋНОСТ ЦИВИЛИЗАЦИЈСКОГ КОМПРОМИСА

Сажетак

У Југославији су се у истој држави нашле оригинална европска, вредносно-морална Православна цивилизација и Западна квазицивилизација. (Не)могућност њиховог компромиса се анализира на примеру ставова Петог и Шестог конгреса Коминтерне о Југославији и националном питању уопште. Коминтерна свој приступ заснива на негирању резултата Првог светског рата и западном концепту националног. Превиђајући православни концепт, она доприноси уништењу Југославије и доказивању немогућности цивилизацијског компромиса.

кључне речи:

Референце

  • Казимировић Васа, Србија и Југославија 1914-1945 IIv, Призма, Крагујевац; Центар филм, Београд, стр. 1-1373.
  • Пятый всемирный конгресс Комунистического Интернационала, 17 июня – 8 июля 1924 г., Стенографический отчет, Часть I, Государственное издательство, Москва, Ленинград, 1925, стр. 1-1007.
  • Пятый всемирный конгресс Комунистического Интернационала, 17 июня – 8 июля 1924 г., Стенографический отчет, Часть II (Приложения), Государственное издательство, Москва, Ленинград, 1925, стр. 1-312.
  • VI конгресс Коминтерна, 17 июля – 1 сентября 1928 г., Стенографический отчет, Выпуск шестой, Тезисы, резолюции, постановления, воззвания, Государственное издательство, Москва, Ленинград, 1929, стр. 1-199.
  • Jakšić Pavle, Nad uspomenama I-II,  Rad,  Beograd, 1990, str. 1-619+1-716.
  • Livada Dr Svetozar i suradnici, Biološki slom i nestajanje srba u hrvatskoj (1880–2011), JP Službeni glasnik, Beograd; IK Prometej, Novi Sad, str. 1-192
периодика Национални интерес 3/2018 3/2018 УДК 94(497.1)“1918/1991“ 65-74
ç