Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНА ТУМАЧЕЊА 5. ОКТОБРА 2000.

ИЗМЕЂУ ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ И НЕОКОНЗЕРВАТИВНЕ РЕСТАУРАЦИЈЕ СОЦИОЛОШКЕ И ГЕОПОЛИТИЧКЕ МАРГИНАЛИЈЕ О 5. ОКТОБРУ

Сажетак

СРБИЈА ЗАГЛАВЉЕНА ИЗМЕЂУ ЗАВИСНЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ ПЕРИФЕРНОГ КАПИТАЛИЗМА

 

Са историјске дистанце од 20 година, време је да наука критички валоризује узроке, карактер и последице петооктобарских промена из 2000. године. Лукавство историјског ума, на раскршћима света, често се поиграва судбинама народа, друштeвних класа и покрета. Такав је случај и са петооктобарским променама и улогом актера у њој. У складу са мишљу да се историја час појављује у лицу трагедије, а час у форми фарсе, није случајно да постоје амбивалентне контроверзне оцене узрока а посебно учинака/резултата овог догађаја и од самих актера. Она се крећу у распону: да се радило о побуни народа и либерално-демократској револуцији, па до својеврсном државном удару, антиреволуцији, која је отворила пут рестаурацији капитализма и десуверенизацији и протекторизацији земље. У раду се 5. октобар демистификује као симбол промена кроз анализу друштвено-историјског и геополитичког контекста узрока и последица овог догађаја и понашања политичких актера, њихов успон и пад на политичкој сцени. Анализа показује да добар део актера у овим збивањима није био свестан своје социјалне улоге, те да је у историјском метежу учествовао са „кривом свешћу“ маса – загледан у сенку утвара а не у сунце истине. Отуда данас код „извођача радова“ жал/ламент за шестим октобром, а код народа/грађана осећај издаје/преваре њихових очекивања и нада. Аутор рад завршава критичким пледоајеом не само за преиспитивањем узрока и домета петооктобарских промена, већ и трагањем за алтернативним пројектом развоја друштва Србије.

кључне речи:

Референце

  • Видојевић, Зоран, Транзиција, рестаурација и неототалитаризам, Институт друштвених наука, Београд 1997.
  • Антонић, Слободан, Лоша бесконачност. Прилози социологији српског друштва, Службени гласник, Београд 2012.
  • Голубовић, Загорка, Изазови демократије у савременом друштву, Центар за културу, Пожаревац, 2003.
  • Вратуша, Вера, Транзиција – одакле и куда, Чигоја штампа, Београд 2012.
  • Катић, Небојша, Сурови нови свет, Катена мунди, Београд 2018.
  • Комазец, Слободан, Слом долази – у вртлогу финансијске и економске кризе, Београд 2012.
  • Марковић, Михаило, Слобода и пракса, Завод за уџбенике, Београд 1997.
  • Митровић, Љубиша, Транзиција у периферни капитализам, Институт за политичке студије, Београд 2009.
  • Митровић, Љубиша, У раљама транзиције. Између суноврата и алтернативе, Прометеј, Нови Сад 2017.
  • Обрадовић, Марија, Хроника транзиционог гробља – приватизација друштвеног капитала у Србији 1989-2012, Нова српска политичка мисао, Београд 2017.
  • Шуваковић, Урош, Транзиција: прилог социолошком проучавању, Филозофски факултет у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2015.
периодика Национални интерес 1/2021 1/2021 УДК 323(497.11)“2000“ 23-43
ç