Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИЗБОРНИ СИСТЕМ

Сажетак

Изборни систем је релативно конзистентан и систематизован скуп правила, принципа и институција ко­јима се регулишу избори. Изборни систем је начин на који је обликован и уређен изборни процес у неком политичком систему. Главни елементи изборног систе­ма су: бирачко право, бирачки списак, изборни органи, изборне јединице, кандидовање и изборна кампања, гласање, расподела мандата, престанак мандата, финансирање избора и заштита права у току избора. Кључну фазу изборног поступка представља расподе­ла мандата према резултатима избора. Постоје два начина расподеле мандата: већински и пропорционални систем. У неким земљама се примењује и мешовити систем, који је комбинација наведена два система. Већински систем је погоднији за образовање парламентарне већине, а пропорционални систем више одговара идеалу правде.

кључне речи:

Референце

  1. Đorđević, Jovan, Novi ustavni sistem, Beograd, 1964.
  2. Đukić-Veljović, Zlatija, Ogledi o političkom predstavništvu i izborima, Beograd, 1995.
  3. Jovanović, Milan, Izborni sistemi, Beograd, 1997.
  4. Jovanović, Milan, Izborni sistemi postkomunističkih država, Beograd 2004.
  5. Kasapović, Mirjana, Izborni leksikon, Zagreb, 2003.
  6. Marković, Ratko, Ustavno pravo i političke institucije, Beograd, 2006.
  7. Nohlen, Dieter, Izborno pravo i stranački sustav, Zagreb 1992.
  8. Rae, Douglas, Political Consequences of Electoral Laws, London, New Haven, 1971.
  9. Vasović, Vučina, Vladimir Goati, Izbori i izborni sistemi, Beograd, 1993.
периодика Политичка ревија 4/2008 УДК: 342.8 1261-1282
ç