Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА, ДРЖАВА И ДРУШТВО

ИЗАЗОВИ ПОЛИТИЧКИХ СИСТЕМА НА БАЛКАНУ

Сажетак

Овај рад има за циљ да укаже на изазове са којима се политички системи сусрећу на балканским просторима. Аутор се у овом раду користи следећим методама: метод анализе садржаја и компаративни метод. Демократски политички системи не настају сами по себи. Да би изградња демократских система иоле била могућа потребно је пре свега упознати се са друштвеноисторијским миљеом неког простора. У овом раду се не разматрају политички системи појединих балканских држава, већ аутор у центар своје анализе ставља Балкан у циљу откривања основних проблема који се намећу политичким системима на нашим просторима. Рад започиње кратком анализом политичког система, а затим се у фокус анализе стављају изазови политичких система на Балкану.

кључне речи:

Референце

  1. Бутиган, Вјекослав, „Трансформација политичких система на Балкану“, Културни и етнички односи на Балкану могућности регионалне и европске интеграције, стр. 315-354, Филозофски факултет, Ниш, 2006.
  2. Гаћиновић, Радослав, ,,Појмовно одређење дефинисање насиља“, Српска политичка мисао, стр. 147-164, Институт за политичке студије, Београд, 4/2008.
  3. Голубовић, Петар, Марковић-Крстић, Сузана, ,,Демографске и етничке структуре балканских друштава“, Културни и етички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције, стр. 55-128, Филозофски факултет, Ниш, 2006.
  4. Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  5. Иваниш, Жељко, Младеновић Мирослав, Драгишић Зоран, Политички си­стем, Филип Вишњић Београд, 2006.
  6. Матић, Милан, Подунавац, Милан, Политички систем, Институт за политич­ке студије, Београд, 1995.
  7. Матић, Петар, ,,Политичке партије и избори“, Политичка ревија, стр. 1067­1086, Институт за политичке студије, Београд, 4/2008.
  8. Митровић, Љубиша, Социологија, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  9. Митровић, Љубиша, ,,Сличности и разлике у перцепцији квалитета међуетничких односа, регионалног идентитета и односа актера према евроинтеграцијским процесима на Балкану“, Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције, стр. 261-278, Филозофски факултет, Ниш, 2006.
  10. McLean, Lisa, ,,Политичке партије и кампање“, 21 Прича о демократији, група аутора, стр. 107-112, Центар за грађанско образован«, Подгорица, 2005.
  11. Радоњић, Радован, Демократија, Центар за грађанско образоване, Подгори­ца, 2004.
  12. Стевановић, Бранислав, ,,Политички идентитети Балкана у прелазу: поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, Србије и Македоније“, Међуетнички односи, идентитети и култура мира на Балкану, стр. 141-194, Филозофски факултет, Ниш, 2009.
  13. Уљаревић, Далиборка, ,,Значај и улога толеранције у демократском друштву“, 21 Прича о демократији, група аутора, стр. 23-34, Центар за грађанско образоване, Подгорица, 2005.
  14. Шушњић, Ђуро, Дијалог и толеранција, Чигоја штампа, Београд, 1997.
периодика Српска политичка мисао 2/2010 УДК: 321.01(497) 83-100
ç