Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИСЛАМСКА ЕСХАТОЛОГИЈА

Сажетак

Представљено је вишеструко сложено и научној и стручној јавности недовољно познато питање исламске есхатологије. Настојећи да се тај проблем што прецизније и објективније размотри успостављена је одређена временска вертикала на чијем почетку је сахрана као последица смрти и начин на који се обавља тај важни обред. Затим је објашњен берзах као време проведено у гробу до поновног оживљавања то­ком кога се душа одваја од тела и врше предвиђена испитивања. Размотрени су различити велики и ма­ли предзнаци Судњег дана, који треба да подстакну вернике на појачано вршење добрих дела и усклађивање свих сегмената живота са нормама вере. Наговештени догађаји представљају непоновљиву прилику и неверницима да прихватајући исламске истине проме­не понашање и омогуће спасење. Комплетан процес завршава се Судњим даном обележеним различитим и сложеним искушењима, оживљавањем мртвих, детаљним испитивањем свих дела учињених током земаљског живота и праћеним од анђела, њиховим мерењем на посебној ваги и преласком преко ћуприје, која води у рај или пакао. Величанствени описи рајских уживања и застрашујуће страхоте пакла назначене у Курану, а детаљно развијене у хадисима посланика Мухамеда, на појединачном нивоу представљају стални и универзални подстицај исламским верницима да остану на правом путу, док ситуирањем у глобални контекст треба да допринесу ширењу вере намењене свим људима света и ојачају спремност на додатна прегнућа захтевана од верског или државног вођства.

 

кључне речи:

Референце

  1. Абдулхамиди Сахиб, Џафер, „Арапско виђење балканских муслимана: покушај расветљавања улоге исламских фундаменталиста“, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, бр. 1/2008.
  2. Али Аллаф ел-Гамиди, Абдулах: Уз кабура у џеннет или џехеннем, Високи саудијски комитет за помоћ БиХ и Културни центар „Краља Фахда“, Сарајево, 2000.
  3. Али, Аттантави: Опћи приказ исламске вјере (вјеровање акаида), Високи саудијски комитет за помоћ БиХ, Сарајево, 1996.
  4. Barker, Philip, Muck, William, „Secular Roots of Religious Rage: Sha­ping Religious Identity in the Middle East“, Politics and Religion, Center for Study of Religion and Religious Tolerance, No. 2/2009.
  5. Винсент Корнел, „Плод дрвета сазнања, Однос вере и праксе у исла­му“, поглавље у: Оксфордска историја ислама, уредник Џ. Л. Еспозито, Клио, Београд, 2002.
  6. Гавранкапетановић, Мунир: Снагом вјере до савршенства душе, Ријасет Исламске заједнице Босне и Херцеговине, Издавачки центар Ел-Калем, Сарајево, 2000.
  7. Група аутора: Исламско знање, штампано под покровитељством саудијског краља Фахда, Сарајево, 2001.
  8. Група аутора: Најбоља опорука Утицај вјере на ослобођење човјека, Високи саудијски комитет за помоћ БиХ и Култруни центар „Краља Фахда“, Сарајево, 2000.
  9. Елијаде, Мирча: Водич кроз светске религије, Народна књига-Алфа, Београд, 1996.
  10. Ел-Кулејјиб, Абдул Мелик: Страхоте судњег дана, Високи саудијски комитет за помоћ БиХ и Културни центар „Краља Фахда“, Сарајево, 2000.
  11. Ез-Зиндани, Абдул Меџид: Ел иман исламско вјеровање, Исламска заједница, Штутгарт, 2001.
  12. Ез-Зиндани, Абдул Меџид: Једноћа створитеља, штампано под покровитељством саудијског краља Фахда, Сарајево, 2001.
  13. Ешрак, Хусеин: Суштина ислама, Старјешинство Исламске заједнице Босне и Херцеговине, Сарајево, 1988.
  14. Жан Рене, Мило: Ислам и муслимани, Кршћанска садашњост, За­греб, 1982.
  15. Јанулатис, Анастасије: Ислам, Хришћански културни центар, Бео­град, 2005.
  16. Куран, превод Б. Коркут, поклон краља Фахда, Париз, 1991.
  17. Курди Салих: Исламске теме, Високи саудијски комитет за помоћ БиХ и Културни центар „Краља Фахда“, Сарајево, 2000.
  18. Махмуд Мустафа: Дијалог с пријатељем атеистом, Ел Калем, Сарајево, 1991.
  19. Машовић, Изет: 101 дерс, Мешихат Исламске заједнице Санџака, Издавачка дјелатност, ИЛМ, Нови Пазар, 2010.
  20. Метју, Гордон: Ислам, Чигоја, Београд, 2001.
  21. Нуајм Јасин, Мухаммед: Иман темељи-суштина-негација, Високи саудијски комитет за помоћ БиХ и Културни центар „Краља Фахда“, Сарајево, 2000.
  22. Салех Ел-Усејмин, Мухамед, „Исламсло вјеровање акаида“, у Збирка писама, Високи саудијски комитет за помоћ Босни и Херцеговини, Сарајево.
  23. Смаилагић, Неркез: Лексикон ислама, Свјетлост, Сарајево, 1990.
  24. Sultana, Annela, „Digging Islamic Roots of Jihad to Unveil the Truth“, Politics and Religion, Center for Study Religion and Religious Tolerance, No. 2/2010. 31-41.
  25. Sultana, Anella, „Taliban or Terrorist? Some Reflections on Talibans Ide­ology“, Politics and Religion, Center for Study of Religion and Religious Tolerance, No. 1/2009.
  26. Танасковић, Дарко: Ислам – догма и живот, Српска књижевна задру­га, Београд, 2008.
  27. Хамидулах, Мухамед: Увод у ислам, Старјешинство Исламске заједнице Босне и Херцеговине, Хрватске и Словеније, Сарајево, 1982.
  28. Хаџић, Хасан, „Обичаји код џеназе у Санџаку“ II, Глас ислама, Нови Пазар, број 99, фебруар, 2005.
  29. Hettiarachchi, Shanthikumar, „Tamil Tiger ‘Martyrdom’ in Sri Lanka: Fa­ith in Suicide for Nationhood?“, Politics and Religion, Center for Study of Religion and Religious Tolerance, No. 2/2007.
  30. Џавир ел-Џезаири, Ебу-Бекр: О правилима лијепог понашања и о нарави, Високи саудијски комитет за по моћ БиХ и Културни центар „Краља Фахда“, Сарајево, 2001.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 28-1 279-306
ç