Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ИСЛАМСКА ДРЖАВА ИРАКА И СИРИЈЕ (ISIS/ISIL) – НАСТАНАК, РАЗВОЈ, ИДЕОЛОШКИ ТЕМЕЉИ И ЦИЉЕВИ

Сажетак

Талас унутардржавних сукоба који је погодио Блиски Исток и север Африке од 2011. године (познат и као „Арапско пролеће“) и наставак ратних сукоба у Ираку и Сирији, генерисали су ново поглавље у даљем јачању радикалног Ислама, екстремног вехабизма и тероризма у целом свету. Из Ал Каиде и других блискоисточних терористичких организација израстао је нови „демон“ међународног мира и безбедности – тзв. Исламска држава Ирака и Сирије (ISIS/ISIL), која је својом екстремном панисламском вехабистичком идеологијом и злочиначким деловањем превазишла све до сада познате радикалне екстремне верске покрете и терористичке организације, чак и саму Ал Каиду. Резултати деловања ISIS/ISIL су потпуно цепање територија Ирак и Сирије, а њени циљеви су и ширење на друге делове региона, али и Европу. Имајући у виду опасност коју ISIS/ISIL представља не само за Средњи и Блиски Исток, већ и за цео свет, тиме и Европу, Балкан и Републику Србију, у овом раду се покушава објаснити историјски развој овог покрета, корени и развој његове идеологије, платформа и стратегија политичког деловања, као његови и коначни циљеви.

кључне речи:

Референце

  1. Abbas, Tahir, Islamic Political Radicalism: A European Perspective, Edinburgh University Press Ltd, Edinburgh, 2007.
  2. Azzam, Abdullah, Join the Caravan, Internet 12/12/2011, al-haqq.org.
  3. Ayman al-Zawahiri’s, Letter to the leaders of the two Jihadi groups: Shura of the Islamic State in Iraq and Shura of Jabhat al-Nusra in al-Sham, Rajab, 13, 1434.
  4. Barret, Richard, The Islamic State, The Soufan Group – TSG, New York, November 2014.
  5. Blanchard, Christopher M., Humud, Carla E., Nikitin, Mary Beth D., Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response, Congressional Research Service, RL33487, September 17, 2014.
  6. Brown, Nathan J., Debating Islam in Post-Baathist Iraq, Carnegie Endowment for International Peace, Democracy & Rule of Law Project, Washington, March 2005.
  7. Вукомановић, Милан, „Суфизам – унутрашња димензија Ислама“, Филозофија и друштво, бр. 2/2008.
  8. Ђаковац, Александар, Биговић, Радован, Лексикон хришћанства, јудаизма и ислама, Београд, Агенција „Матић“, 2006.
  9. Eckman, James P., The Islamic State: The New Jihad? – Issues in Perspective, Grace University, Omaha, Nebraska, 13 September 2014.
  10. Еспозито, Џон Л., Исламска претња – мит или стварност, Београд, Просвета, 1994.
  11. Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Canisius College, Model United Nations, 36th Annual Conference, 2014.
  12. Kohlmann, Evan F., Al-Qaida’s Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network, New York, Berg Publisher, 2004.
  13. Курмон, Б., Рибникар, Дарко, Асиметрични ратови: сукоби јуче и данас, тероризам и нове претње, Београд, Новинско-издавачки центар „Војска“, 2003.
  14. Laqueur, Walter, The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, London, Phoenix Press, 1999.
  15. Pierret, Thomas, The Syrian Baath Party and Sunni Islam: Conflicts and Connivance, Middle East Brief, Brandeis University, Crown Center or Brandeis University, Waltham, Massachusetts, February 2014, No. 77.
  16. Policy Report the Cririsi in Iraq, An Analysis of the Islamic State of Iraq and Levant (ISIL) with U.S. Policy Recommendations in Iraq, UMAA-Advocacy, Washingtоn, June 2014.
  17. Потежица, Оливер, Вехабије између истине и предрасуда, Београд, Филип Вишњић, 2007.
  18. Roy, Olivier, The Failure of Political Islam, Harvard University Press, Cambridge, Masachusetts, 1994.
  19. Saltman, Erin Marie, Winter, Charlie, Islamic State: The Changing Face of Modern Jihadism, Quilliam, Novmber 2014.
  20. Sarajlić, Eldar, Ground Zero: Bosna i Hercegovina između kulturnog fundamentalizma i političke deliberacije, Deliberativna demokracija (Magazin za političku kulturu i društvena pitanja), br. 11, Proljeće 2007.
  21. Sekkak, Ali, Merdan, Jasmin, Mešanović, Adnan, Vehabizam/selefizam: ideološka pozadina i historijski korijeni, Srebreno pero, Sarajevo, 2006.
  22. Sissons, Miranda, Abdulrazzaq Al-Saiedi, Iraq – A Bitter Legacy: Lessons of De-Baathification in Iraq, International Center for Transitional Justice, New York, 2013.
  23. Смајлагић, Неркез, Лексикон ислама, Свјетлост, Сарајево, 1990.
  24. Springer, Devin R., Regensm, James L., David N. Edger, Islamic Radicalism and Global Jihad, Georgetown University Press, Washington, D.C., 2009.
  25. Sunni rebels declare new ‘Islamic caliphate’, Internet 12/11/2014, http://www.aljazeera. com/news/middleeast/2014/06/isil-declares-new-islamic-caliphate-201462917326669749. html.
  26. Schindler, John R., Unholy Terror: Bosnia, Al Qaida, and the Rise of Global Jihad, New York, Zenith Press, 2007.
  27. Faraj, Muhammad ‘Abdus Salam, The Neglected Duty, Birmingham, UK: Maktabah Al Ansar, 2000.
  28. Хамад, Али, У мрежи зла: Међународни тероризам и Ал Каида, Бања Лука, Глас српске, Уна Пресс, 2007.
  29. The Islamic State (ISIS, ISIL), Fact Sheet, Clarion Project, September 2014.
  30. Commins, David, The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, I.B. Tauris & Co Ltd, London, 2006.
  31. Qutb, Sayyid, Milestones, New Delhi, India, Islamic Book Service, 2002.
  32. Džeko, Sami, Vehabizam, najopasnija novotarija, Naučno-istraživački Institut „Imam Razi“, Sjenica, 2009.
периодика Политика националне безбедности 2/2014 УДК 28(567+569.1):327.88 25-54
ç