Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ИСЛАМ И ИСЛАМИЗАМ: ПОРЕКЛО, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВЕ

Сажетак

Циљ аутора је да у раду представи основне токове настанка и развоја, као и могуће перспективе ислама као политичког израза – другачије одређеног као исламизам. Док су културолошки, географски и политичко-економски извори исламизма у великој мери познати, они се морају константно изнова истраживати, имајући у виду трансформације кроз које, нарочито у последњих неколико деценија, пролази сам концепт исламизма као политичког израза ислама. Унутар-исламске верске па тиме и политичке поделе, однос ислама према западном свету и модерности као једном од најупечатљивијих обележја запада, као и положај религије у политичкој историји муслиманских друштава, неки су од фактора најчешће истицаних у савременој литератури као значајних за формирање савременог исламизма. Питање прибегавања употреби силе, посебно у виду савременог, транснационалног, тероризма, представља посебну област у савременим исламским студијама а од одговора на ово питање у великој мери зависи не само судбина ислама и исламске политике већ и глобалних политичких односа.

кључне речи:

Референце

  1. Авијуцки, Вјачеслав: Континенталне геополитике, Clio, Београд, 2009.
  2. Ayoob, Mohammed: The Many Faces of Political Islam. Religion and Politics in the Muslim World, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2008.
  3. Burgat, François: Islamism in the Shadow of al-Qaeda, University of Texas Press, Austin, 2008.
  4. Demant, Peter R.: Islam vs. Islamism. The Dilemma of the Muslim World, Praeger Publishers, Westport [CT] – London, 2006.
  5. Desai, Meghnad: Rethinking Islamism. The Ideology of the New Terror, I. B. Tauris, London – New York, 2007.
  6. Гаћиновић, Радослав: Угрожавање капацитета безбедности државе, Филип Вишњић, Београд, 2013.
  7. Zakaria, Fareed: ‘The Politics of Rage: Why Do They Hate Us’, Newsweek [online], доступно на: http://www.newsweek.com/politics-rage-why-do-they-hate-us-154345 [приступљено 20.11.2014.].
  8. Zakaria, Fareed: ‘Why They Still Hate Us, 13 Years Later’, The Washington Post [online], доступно на: http://www.washingtonpost.com/opinions/fareed-zakaria-why-they-still-hate-us-13-years-later/2014/09/04/64f3f4fa-3466-11e4-9e92-0899b306bbea_story.html [приступљено 20.11.2014.].
  9. Ismail, Salwa: Rethinking Islamist Politics. Culture, the State and Islamism, I. B. Tauris, London – New York, 2006.
  10. Jackson, Robert and Georg Sorensen: Introduction to International Relations, Oxford University Press, Oxford, 2007.
  11. Кампанини, Масимо: Историја Средњег истока (1798-2006), Clio, Београд, 2011.
  12. Кисиннџер, Хенри: Да ли је Америци потребна спољна политика? У сусрет дипломатији XXI века, Клуб плус, Београд, 2011.
  13. Khanna, Parag: The Second World. Empires and Influence in the New Global Order, Random House, New York, 2008.
  14. Lamy, Steven L. et al.: Introduction to Global Politics, Oxford University Press, New York, 2011.
  15. Lynch, Mark: ‘Globalization and Arab Security’, in: Jonathan Kirshner (ed.): Globalization and National Security, Routledge, London – New York, 2006, pp. 171-200.
  16. Martin, Richard C. and Abbas Barzegar: Islamism. Contested Perspectives on Political Islam, Stanford University Press, Stanford [CA], 2010.
  17. Мојси, Доминик: Геополитика емоција. Како културе страха, понижења и наде утичу на обликовање света, Clio, Београд, 2012.
  18. Ramadan, Tariq: Western Muslims and the Future of Islam, Oxford University Press, New York, 2004.
  19. Ramonet, Ignacio: Geopolitics of Chaos, Algora Publishing, New York, 1998.
  20. Saggar, Shamit: Pariah Politics. Understanding Western Radical Islamism and What Should be Done, Oxford University Press, Oxford, 2009.
  21. Саид, Едвард: Оријентализам, Библиотека XX век – Чигоја штампа, Београд, 2000.
  22. Sayyid, Bobby S.: A Fundamental Fear. Eurocentrism and the Emergence of Islamism, Zed Books Ltd., London – New York.
  23. Soguk, Nevzat: Globalization and Islamism. Beyond Fundamentalism, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Plymouth, 2011.
  24. Tadjbakhsh, Shahrbanou: ‘International relations theory and the Islamic worldview’, in: Amitav Acharya and Barry Buzan (eds.): Non-Western International Relations Theory. Perspectives on and Beyond Asia, Routledge, Abingdon, 2010, pp. 174-196.
  25. Танасковић, Дарко: Неоосманизам. Повратак Турске на Балкан, Службени гласник – Службени гласник Републике Српске, Београд, 2010.
  26. Friedman, Thomas L.: The World Is Flat. A Brief History of the Twenty-first Century, Picador – Farrar, Straus and Giroux, New York, 2007.
  27. Halverson,  Jeffry R., H. L. Goodall, Jr, and Steven R. Corman: Master Narratives of Islamist Extremism, Palgrave Macmillan, New York, 2011.
  28. Хантингтон, Семјуел: Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка, ЦИД, Подгорица – Романов, Бања Лука, 2000.
  29. Heywood, Andrew: Global Politics, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2011.
  30. Cox, Caroline and John Marks: The ‘West’, Islam and Islamism. Is Ideological Islam compatible with Liberal Democracy?, Civitas: Institute for the Study of Civil Society, London.
периодика Политика националне безбедности 2/2014 УДК 28:[316.32+327 137-149
ç