Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ИНТЕГРАЦИЈА ПРАВОСЛАВНОГ СВЕТА

Сажетак

На основи интеграционих процеса који се дешавају у исламском свету (мада се тамо, свакако, одвијају и дезинтеграциони процеси), необично делује слабост или чак потпуно одсуство покушаја интеграције православног света. Сам се тај термин налази под сумњом, јер ниједна земља света (осим Грчке, где је православље државна религија) не може с формалног гледишта да се сматра “православном”. Присталице постојања православне цивилизације често се позивају на С. Хантингтона, који је “православну цивилизацију” дефинисао као једну од светских цивилизација. Амерички исламиста Б. Тиби се слаже са гледиштем Хан­тингтона и пише да се “источно нереформисано хришћанство спрема стати насупрот и ислама и Запада” а доказ своје позиције види у подршци босанским Србима од стране Грчке и “православне словенске цивилизације”. То становиште се раширило у круговима новинара, који истичу постојање православног света као битно место, ако би тај свет заиста наступао на међународној арени као јединствен фронт. Но, да би то било реалност, потребно је покренути интеграцију православног света.

кључне речи:

Референце

  1. Игнатенко А.А. Самоопределение исламского мира \ Ислам и политика. М., 2001.
  2. Закључна реч на сусрету с члановима Светог Синода. 9 септембра 2005 године, Грчка, Света Гора Атос. На Интернет адреси: http://www.kremlin.ru/text/appears/2005/09/93574. shtml
  3. Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y.: Touchstone, 1997.
  4. Бондаренко В. Милошевич герой славян // Завтра. 13 апре­ля 1999. № 15.
  5. Abrahamian E. Khomeinism: Essays on the Islamic Republic. Berkeley: University of California Press, 1993.
  6. Трубецкой Н.С. Об идее-правительнице идеократического государства // Трубецкой Н. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2000.
  7. Путин В.В. Завршна реч на сусрету с члановима Све­тог Синода (Грчка, Света Гора Атос, 9. септембра 2005 г.). Интернет адреса: http://www.kremlin.ru/appears/2005/09/09/1207_typeshtml
  8. Петров А. Наша земља није православна дражава. Руски муслимани немају намеру себе сматрати “другом кла­сом”, говори ректор Московског исламског университета Марат Муртазин \\ НГ-Религии. № 12. 10 августа 2005 г.
  9. Леонтьев М. Сделать православие государственной религи­ей… \\ ПРАВАЯ^и (http://portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=7390)
  10. Паин Э.А. От «вертикали власти» к «вертикали народов»? // Независимая газета. 15 марта 2005.
  11. Шутов А.Д. На руинах великой державы или Агония вла­сти. М.: Вече, 2004. Стр. 134.
периодика Национални интерес 2/2010 УДК: 329.3:271.2 69-88
ç