Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ДИЗАЈН ПОСТДЕЈТОНСКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ: “ЕКСТРЕМНИ СЛУЧАЈ“ У КОМПАРАТИВНОЈ ПОЛИТИЦИ

Сажетак

Рад се бави методолошким аспектом институционалног дизајна постдејтонске Босне и Херцеговине узетог као студија случаја у компаративној политици. Босна и Херцеговина спада у ред држава уређених према моделу консоцијацијске демократије па се унутар ширег узорка консоцијацијских демократија она сматра њеним типичним представником. Поред тога, институционални дизајн Босне и Херцеговине је у компаративној политици веома релевантан због изразите наглашености консоцијацијских елемената за које се у раду тврди да Босну и Херцеговину квалификују као примјер екстремног случаја у компаративној политици. У раду ће се институционални дизајн, односно, консоцијацијски елементи Босне и Херцеговине упоредити са ширим узорком земаља са консоцијацијским елементима политичког система. Циљ рада је да се институционални дизајн Босне и Херцеговине верификује као екстремни случај у компаративној политици који као такав омогућава вјеродостојно тестирање постојећих  и формулисање нових хипотеза.

кључне речи:

Референце

  1. Васовић, Вучина, Савремене демократије II, ЈП Службени гласник, Београд, 2007.
  2. Кецмановић, Ненад, Немогућа држава Босна и Херцеговина, Филип Вишњић, Београд, 2007.
  3. Кољевић, Богдана, Вукадиновић, Ђорђе (ур.), Република Српска: стање и перспективе, Нова српска политичка мисао, Београд, 2011.
  4. Марковић, Горан, Босанскохерцеговачки федерализам, ЈП Службени гласник, Београд/ University Press – Издања Магистрат, Сарајево, 2012.
  5. Недељковић, Стеван, Крстић, Милан, Живојиновић, Драган (ур.), Двадесет година од Дејтонског мировног споразума – трајни мир или трајни изазови, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд, 2016.
  6. Нешковић, Радомир, Недовршена држава – политички систем Босне и Херцеговине, Friedrich Ebert Stiftung BiH, Сарајево, 2013.
  7. Суботић, Момчило, „Република Српска по вољи народа – референдум о дану РС“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2016, стр. 1-22.
  8. Anderson, Liam, „Ethnofederalism – The Worst Form of Institutional arrangement…?“, International Security, Vol. 39, No. 1, 2014, pp. 165-204.
  9. Bieber, Florian, Keil, Soren, „Power-Sharing Revisited: Lessons Learned in the Balkans“, Review of Central and East European Law, 34, No. 4, 2009, pp. 337-360.
  10. Gerring, John, Case Study Research – Principles and Practices, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
  11. Hague, Rod, Harop, Martin, Breslin, Shaun, Компаративна владавина и политика, Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу, Загреб, 2001.
  12. Lijphart, Arend, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, Yale University Press, New Haven, CT, 1977.
  13. Lijphart, Arend, „Democratic Political Systems: Types, Cases, Causes, and Consequences“, Journal of Theoretical Politics, Vol. 1, No. 1, 1989, pp. 33-48.
  14. Lijphart, Arend, „Self-Determination versus Pre-Determination of Ethnic Minorities in Power-Sharing Systems“, in: Will Kymlicka (ed.), The Rights of Minority Cultures, Oxford University Press, Oxford, 1995, pp. 275-287.
  15. Lijphart, Arend, „The Wave of Power-Sharing Democracy“, in: Andrew Reynolds (ed.), The Architecture of Democracy, Oxford University Press, Oxford/New York, 2002, pp. 37-54.
  16. Lijphart, Arend, „Constitutional Design for Divided Societies“, Journal of Democracy, 15, No. 2, 2004, pp. 96-109.
  17. Lijphart, Arend, Thinking about the Democracy – Power sharing and majority rule in theory and practice, Routledge, London, 2008.
  18. McCulloch, Allison, „Consociational settlements in deeply divided societies: the liberal-corporate distinction“, Democratization, Vol. 21, No. 3, 2014, pp. 501-518.
  19. McGarry, John, O’Leary, Brendan, „Consociational Theory, Northern Ireland’s Conflict, and its Agreement. Part 1: What Consociationalists Can Learn from Northern Ireland”, Government and Opposition, 2006, pp. 43-63.
  20. McGarry, John., O’Leary, Brendan, „Iraq’s Constitution of 2005: Liberal Consociation as Political Prescription.” International Journal of Constitutional Law, Vol. 5, No. 4, 2007, pp. 670–698.
  21. Roeder, Philip G., „Ethnofederalism and the Mismanagement of Conflicting Nationalisms“, Regional and Federal Studies, Vol. 19, No. 2, 2009, pp. 203-219.
  22. Wolff, Stefan, „Complex Power-sharing and the Centrality of Territorial Self-governance in Contemporary Conflict Settlements“, Ethnopolitics, Vol. 8, No. 1, 2009, pp. 27-45.
  23. Yakinthou, Christalla, Political Settlements in Divided Societies – Consociationalism and Cyprus, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009.

  Документи

  1. Закон о Савјету министара Босне и Херцеговине, „Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 24/08.
  2. Устав Босне и Херцеговине, http://www.mpr.gov.ba/biblioteka/USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_srp.pdf 02/04/2017.
  3. Burundi’s Constitution of 2005, Article 129, Burundi’s Constitution of 2005, https://www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2005.pdf 03/04/2017.
  4. Constitution of the Republic of Kosovo, http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf 05/04/2017.
  5. The Belgian Constitution, http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/belgia.pdf 03/04/2017
периодика Политичка ревија 2/2017 УДК 321.01(497.6) 157-173
ç