Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИНСТИТУЦИОНАЛНА УПОТРЕБА ПОЛИТИЧКЕ ВОЉЕ У ЈАВНОЈ ПОЛИТИЦИ

Сажетак

Аутор полази од чињенице да је улога политичке воље као политичке појаве недовољно проучавана у јавној политици, а да је истовремено присутна у јавном дискурсу најчешће констатацијом да за конкретну јавну политику нема политичке воље. Предмет рада је политичка воља у јавној политици, а циљ да се политичка воља објасни као политичка појава и да се укаже на могуће параметре њеног присуства/одсуства и утицаја на јавну политику. У раду су коришћене дескриптивна, дедуктивна и аналитичко-синтетичка метода.

Закључено је да политичка воља има важан утицај у одлучивању и спровођењу јавне политике, да је могуће проценом одређених компоненти и њихових параметара уочити њено присуство, односно њену трансформацију од воље за нешто у вољу против нечега, а да је одговорност највећа препрека самовољи.

кључне речи:

Референце

  • Бошковић, Горан Н., Југовић, Сретен М., „Корупција у јавној управи Републике Србије – специфичности и институционални механизми за спречавање“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије Београд, vol. 49, бр. 3/2015, стр. 137-155.
  • Гостовић, Драган, Социјални капитал и јавна политика, Политичка ревија, Институт за политичке студије Београд, vol. 56., бр. 2/2018, стр. 133-149.
  • Елстер, Јон, Како објаснити друштвено понашање, Београд, Службени гласник, 2014.
  • Марковић, Драган Ж, „Могућности и перспективе демократизације политичких институција у Србији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, vol. 48, број 2/2015, стр. 55-70,
  • Матић, Петар, „Директна демократија и јавне политике“, Администрација и јавне политике, Институт за политичке студије Београд, vol. 3, бр. 3/2015, стр. 95-116.
  • Пешић, Зоран Р., Институционализација политичке воље, Despot book, Ниш, 2013.
  • Пешић, Зоран Р., Теоријска заснованост политичке воље, Despot book-Зограф, Ниш, 2011.
  • Brinkerhoff, Derick W., “Unpacking the concept of political will to confront corruption”, U4 Brief CMI, Bergen, Norway, 1/2010, стр. 1-4.
  • Carmen Malena, “Building Political Will for Participatory governance: An Introduction”, in: From Political Won’t to Political Will: Building Support for Participatory Governance, (приредила Carmen Malena), Kumarian Press, Sterling, 2009, стр. 3-31.
  • Dye, Thomas R., Understanding Public Policy Englewood Cliffs, Prentice – Hall, New Jersey, USA, 1987.
  • Fischer, John M., Kane, Robert, Pereboom, Derk, Vargas, Manuel, Four Views on Free Will – Great Debates in Philosophy, Blackwell Publishing Ltd, Malden, USA, 2007.
  • Hammergren, Linn, Political Will, Constituency Building, and Public Support in Rule of Law Programs, Internet, https://issat.dcaf.ch/content/download/2200/19056/file/Hammergren%20Political%20Will.pdf 28/12/2018.
  • Howlett, Michael, “Governance modes, policy regimes and operational plans: A multi-level nested model of policy instrument choice and policy design”, Policy Sciences, Society of Policy Scientists, Springer Verlag, Switzerland 2009, бр. 42 (1), стр. 73-89.
  • Post, Lori A., Raile, Amber N. W., Raile, Eric D., “Defining Political Will”, Politics & Policy, Universidad Iberoamericana, Mexico City, 2010, Volume 38, No. 4, стр. 653-676.
  • Woocher, Lawrence, “Deconstructing Political Will: Explaining the Failure to Prevent Deadly Conflict and Mass Atroticies”, Journal of Public and International Affairs, Princeton, 2001, бр. 12 (2), стр. 179-206.
периодика Српска политичка мисао 1/2019 1/2019 УДК 35.07:316.334.3 241-261
ç