Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ИСТОРИЈЕ, ПОЛИТИКЕ МЕДИЈА И ПОЛИТИКЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ИНФОРМАТИВНИ САДРЖАЈИ НА РАДИО БЕОГРАДУ – О ПОЛИТИЦИ МЕДИЈА У МЕДИЈАЛИЗОВАНОЈ ПОЛИТИЦИ

Сажетак

У раду, који је настао као резултат ширег истраживања о функционисању републичког и покрајинског јавног медијског сервиса у Србији током првих шест месеци 2016. године, аутори испитују на који начин Радио Београд остварује ову улогу. Аналитички приступ примењен у истраживању ослања се на теоријску традицију културолошких студија. Коришћена је метода квантитативно-квалитативне анализе садржаја а анализом су обухваћене централна информативна емисија и најзначајније дебатне емисије у којима се третирају актуелна друштвена и политичка питања у земљи и иностранству. Налази истраживања указују на то да Радио Београд задовољава већину нормативних улога јавног сервиса, али не и критеријум разноврсности садржаја, то јест улогу канала представљања различитих друштвених и политичких актера.

кључне речи:

Референце

  1. Баћевић, Ј. Љиљана, In Media Res: Ефекти медија, Институт друштвених наука, Београд, 2004.
  2. Јевтовић, Зоран, Вулић, Татјана и Петковић, Велибор, „Верски радио и перспективе развоја у Србији“, у Вељановски, Р. (ур.) Радио-дифузија у Србији – садашњост и будућност, Факултет политичких наука и Чигоја штампа, Београд, 2012, стр. 69- 85.
  3. Лоу, П. Eрик, Медији и политички процес, Факултет политичких наука, Београд, 2013.
  4. Матић, Jованка, Сервис грађана или сервис власти: Плурализам мишљења у информативном програму јавног ТВ сервиса у Србији, ИП Добар наслов, Београд, 2014.
  5. Матић, Jованка, Телевизија против бирача, ИП Добар наслов, Београд, 2007.
  6. Миливојевић, Сњежана, Радојковић, Мирољуб, Милојевић, Ана, Угринић, Александра, Крстић, Александра, и Матовић, Маријана. Професија на раскршћу – новинарство на прагу информационог друштва, Центар за медије и медијска истраживања, Факултет политичких наука, Београд, 2012. Доступно на: http://centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/content-files/Izvestaj%20Publikacija%20-%20Profesija%20na%20raskrsu%202012.pdf
  7. Миливојевић, Сњежана, Радојковић, Мирољуб, Раковић Маја, Милојевић, Ана, Угринић, Александра, и Матовић, Маријана. Професија на раскршћу – новинарство на прагу информационог друштва, Центар за медије и медијска истраживања, Факултет политичких наука, Београд, 2011. Доступно на: http://centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/content-files/Novinarstvo%20na%20pragu%20informacionog%20drustva.pdf
  8. Милојевић, Ана и Угринић, Александра, „Перспектива локалних комерцијалних радио станица у Србији“, у Вељановски, Раде (ур.), Радио-дифузија у Србији – садашњост и будућност, Факултет политичких наука и Чигоја штампа, Београд, 2012, стр. 103-124.
  9. Славујевић, Зоран Ђ., Политичко комуницирање, политичка пропаганда, политички маркетинг, Београд, 2009.
  10. Угринић, Александра и Атлагић, Синиша, „Етички и професионални аспекти извештавања на радију у Србији“, у Вељановски, Раде (ур.), Индикатори професионалног/непрофесионалног понашања новинара и медија. Могућности за побољшање стања, Службени гласник, Београд, 2015, стр. 39-55.
  11. Graber, Doris, „Political Communication Faces the 21st Century“, Journal of Communication, International Communication Asociation, 2005.
  12. Kent, Аsp, The Study of Long-Term Effects:The Updating Function of Mass Media, Seattle, 1985.
периодика Политичка ревија 4/2016 УДК 316.774(497.11)“2016““ 217-232
ç