Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ИДЕОЛОГИЈА ВЛАДАЈУЋИХ СТРАНАКА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ – ЕКСПЕРТСКА АНКЕТА

Сажетак

Овај рад је настао као део докторског истраживања аутора, испуњавајући потребу са којом се сусрећу многи политиколози, али и други истраживачи: како правилно класификовати политичке партије по идеолошком кључу, у овом случају на једнодимензионалном политичком простору левице и деснице. Бројна истраживања и радови који се баве проучавањима ефеката политичких партија на разне друштвене, политичке и социоекономске појаве имају потребу за приступом таквој бази података. Будући да је аутор извео управо такву категоризацију на основу детаљно спроведене експертске анкете у шеснаест бивших социјалистичких земаља Централне и Источне Европе од првих вишестраначких избора до данас, у овом раду биће приказани не само налази тог подухвата – који стоје у служби будућим истраживачима ових феномена, како би им подстакли и олакшали истраживачки рад; већ и методологија креације експертске анкете, као и специфични изазови у вези са спровођењем исте, што такође може бити од користи академској заједници. Аутор ће се укратко осврнути и на предности и мане метода експертске анкете у служби емпиријских истраживања, методе контроле могуће грешке, и на крају – збирно ће представити резултате анкете.

кључне речи:

Референце

  • Орловић Славиша, „Теорија коалиција и формирање владе”, Годишњак Факултета политичких наука, 4/IV, 2010, стр. 97–125.
  • Спасојевић Душан, „Социо-структурна парадигма у политичкој науци”, Српска политичка мисао, посебно издање, 2/2015, Институт за политичке студије, Београд, стр. 7–34.
  • Bandyopadhyay Siddhartha, Chatterjee Kalyan, Sjöström Tomas, “Pre-electoral Coalitions and Post-electoral Bargaining”, Quarterly Journal of Political Science, 6/1, 2011, стр. 1–53.
  • Bäck Hanna, Meier Henk Erik, Persson Thomas, “Party Size and Portfolio Payoffs: The Proportional Allocation of Ministerial Posts in Coalition Governments”, The Journal of Legislative Studies, 15/1, 2009, стр. 10–34.
  • Benoit Kenneth, Laver Michael, Party Policy in Modern Democracies, Routledge, London, 2006.
  • Berglund Sten, Ekman Joakim, Deegan-Krause Kevin, Knutsen Terje, The Handbook of Political Change in Eastern Europe, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2013.
  • Bertoa Fernando Casal, Who governs Europe – The database of Who governs in Europe and beyond, Internet, https://whogoverns.eu, 06/06/2019.
  • Beck Ulrich, Moć protiv moći u doba globalizacije – nova svjetskopolitička ekonomija, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
  • Browne Eric C., Franklin Mark N., “Aspects of Coalition Payoffs in European Parliamentary Democracies”, The American Political Science Review, 67/2, 1973, стр. 453–469.
  • Brubaker Rogers, “Why populism?”, Theory and Society, 46/5, 2017, стр. 357–385.
  • Budge Ian, “Expert judgments of party policy positions: Uses and limitations in political research”, European Journal of Political Research, 37/1, 2000, стр. 103–113.
  • Bursac Dejan, Expert survey on party ideology in former socialist countries, 1990–2017, Internet, http://www.ips.ac.rs/researchers/dejan-bursac/, 06/06/2019.
  • Castles Francis G., Mair Peter, “Left-Right Political Scales: Some ‛Expertʼ Judgments”, European Journal of Political Research, 12/1, 1984, стр. 73–88.
  • Chapel Hill, Datasets on party positions across Europe, Internet, https://www.chesdata.eu, 06/06/2019.
  • Dahlberg Stefan, Dahlström Carl, Sundin Petrus, Teorell Jan, “The Quality of Government Expert Survey 2008–2011: A Report”, Working Paper Series, 2013:15, The Quality of Government Institute, University of Gothenburg, 2013.
  • Döring Holger, Manow Philip, Parliaments and governments database (ParlGov): Information on parties, elections and cabinets in modern democracies, Internet, http://www.parlgov.org, 06/06/2019.
  • Golder Sona N., The Logic of Pre-Electoral Coalition Formation, The Ohio State University Press, Columbus, 2006.
  • Haan Marco, Dijkstra Gerhard, Dijkstra Peter, Expert Judgment versus Public Opinion: Evidence from the Eurovision Song Contest, University of Groningen, 2003.
  • Huber Gerald, Kocher Martin, Sutter Matthias, “Government Strength, Power Dispersion in Governments and Budget Deficits in OECD-Countries. A Voting Power Approach”, Public Choice, 116/3–4, 2003, стр. 333–350.
  • Huber John, Inglehart Ronald, “Expert Interpretations of Party Space and Party Locations in 42 Societies”, Party Politics, 1/1, 1995, стр. 73–111.
  • Jungerstam-Mulders Susanne, Post-Communist EU Member States: Parties and Party Systems, Ashgate, Aldershot, 2006.
  • Keman Hans, Müller-Rommel Ferdinand, Party Government in the New Europe, Routledge, London, 2012.
  • Laver Michael, “Party policy in Britain 1997: Results from an Expert Survey”, Political Studies, 46/2, 1998, стр. 336–347.
  • Laver Michael, Budge Ian, Party Policy and Government Coalitions, Macmillan Press, London, 1992.
  • Laver Michael, Shepsle Kenneth A., Making and Breaking Governments, Cambridge University Press, 1996.
  • Laver Michael, Hunt W. B., Policy and party competition, Routledge, London 1992.
  • Lewis Paul G., Political Parties in Post-Communist Eastern Europe, Routledge, London, 2000.
  • Nikolenyi Csaba, Institutional Design and Party Government in Post-Communist Europe, Oxford University Press, 2014.
  • Nohlen Dieter, Stöver Philip, Elections in Europe: A data handbook, Nomos, Baden-Baden, 2010.
  • Political Data Yearbook, The European Journal of Political Research Political Data Yearbook, Internet, http://www.politicaldatayearbook.com, 06/06/2019.
  • Ray Leonard, “Measuring party orientations towards European integration: results from an expert survey”, European Journal of Political Research, 36/2, 1999, стр. 283–306.
  • Rose Richard, Munro Neil, Parties and Elections in New European Democracies, ECPR Press, Colchester, 2009.
  • Sonntag Lars, Politica database, Internet, http://www.kolumbus.fi/taglarsson, 06/06/2019.
  • Woldendorp Jaap, Keman Hans, Budge Ian, The Party Government Data Set, Internet, https://fsw.vu.nl/en/departments/political-science-and-public-administration/staff/woldendorp/party-government-data-set/index.aspx, 06/06/2019.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 329.051(4-11-191.2):316.75 139-168
ç