Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

ХРОНИКА ТРАНЗИЦИОНОГ ГРОБЉА: ПРИВАТИЗАЦИЈА ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА У СРБИЈИ 1989-2012

Сажетак

Приказ књиге: Марија Обрадовић, Хроника транзиционог
гробља: Приватизација друштвеног капитала у Србији 1989-
2012, Нова српска политичка мисао, Институт за новију историју
Србије, Београд, 2017, 579 стр.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 1/2018 УДК 338.246.025.88(497.11)”1989/2012”(049.3) 217-225
ç