Изабери језик:
Тема броја

ОБРАЗОВАЊЕ КАО ФАКТОР ОСНАЖИВАЊА ПОСЕБНО УГРОЖЕНИХ ГРУПА СТАНОВНИШТВА И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Хранитељство и добробит адолесцената: Истраживање за унапређење политика и пракси

Сажетак

Приказ научне монографије:

Невенка Жегарац и Зора Крњајић, Хранитељство и добробит адолесцената: истраживање за унапређење политика и пракси, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, 2019.

кључне речи:

Референце

периодика Социјална политика 1/2020 1/2020 UDK 364.65-058.866(497.11)(049.3) 105-110
ç